Energifusjonen behandles i juni

Styrene i Glitre Energi og Agder Energi anbefaler at de to selskapene fusjoneres, og grunnlagsdokumentene for en fusjon er nå publisert på Drammen kommunes nettsider.

Drammen kommune eier i dag 50 prosent av Glitre Energi, og det er kommunestyret som tar den endelige avgjørelsen om kommunen går inn for at selskapene fusjoneres eller ikke.

Sakspapirene til den politiske behandlingen med rådmannens innstilling i saken, legges fram 3. juni. Fusjonssaken kommer etter planen til behandling i formannskapet i Drammen 14. juni og i kommunestyret som har sitt siste møte før sommeren 20. og 21. juni.

Styret i Glitre Energi sittende rundt møtebordet.
BILDET: Styret i Glitre Energi - f.v. Marit Kjær (nestleder), Rune Bæver (styremedlem, ansattes representant), Anette Mellbye (styremedlem), Jan Helmen (styremedlem, ansattes representant), Ragnar Søegaard (styremedlem), Pål Skjæggestad (konsernsjef), Lars Dehlimarken (varamedlem), Robert Olsen (styremedlem), Morten André Yttreeide (styremedlem) og Ann-Christin Andersen (styreleder).

Dokumenter