Kommunevåpenet på rådhuset tas ned for å bli pusset opp

Etter kommunesammenslåingen skal alle kommunale bygg skiltes i tråd med kommunens visuelle profil. Kommunevåpenet på rådhuset skal gjenbrukes, men trenger litt oppussing. Derfor tas det ned tirsdag 30. august.

Bilde av Drammen rådhus med det gamle kommunevåpenet
BILDE: Tidens tann har tæret på kommunevåpenet på rådhuset. Nå skal det sandblåses og pusses opp.

Alle bygninger og virksomheter i de tidligere kommunene Svelvik og Nedre Eiker får skilter med riktig kommunevåpen. I tidligere Drammen kommune settes det opp nye skilt der skiltingen er feil eller mangelfull, eller skiltene er slitte.

Det er et mål å gjenbruke skilt i størst mulig grad. Kommunevåpenet på rådhuset har med årene blitt slitt, og fargene er blasse. Skiltet vil derfor gjennomgå en grundig oppussing før det monteres tilbake på samme plassering.

Skiltet vil bli tatt ned med lift. I den forbindelse sperres fortauet i Engene av i en periode fra kl. 20.00 tirsdag 30. august. Vi beklager ulempene dette måtte medføre.

Det er forventet at skiltet på rådhuset vil være tilbake i midten av september.