Kulturskoletilbud i flere kommunedeler

Fra høsten 2022 vil kulturskolen i Drammen kommune også ha kulturskolesatellitter i kommunedel 3 – Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden, samt kommunedel 6 – Strømsø ovenfor Vestfoldbanen. Det ble vedtatt i hovedutvalg for Kultur, idrett og frivillighet 6. april.

lager kunst med blå hansker
BILDE: Visuell kunst er et attraktivt tilbud ved Drammen kulturskole og ved KulturskoleSatellittene.

Med de to nye kulturskolesatellitter vil flere barn og unge i kommunen ha et kulturskoletilbud i nærhetene av der de bor, fra høsten 2022. Hvor lokalene til de nye kulturskolesatellittene fysisk skal være er foreløpig ikke bestemt.

– Etter at vi fikk vedtaket på onsdag, starter jobben med å finne egnede lokaler. Vi har jo allerede tenkt litt, og tror ikke det byr på problemer. Det som er sikkert er at det blir innenfor grensene til kommunedelen 3 og 6, sier Geir Morten Hansen, virksomhetsleder og rektor ved Drammen kulturskole.

Modellen med KulturskoleSatellitter har vært en pilot ved skolene på Brandengen og Konnerud. Nå går piloten over i et fast tilbud. De to nye kulturskolesatellittene blir også et fast tilbud. 

– Vi er veldig fornøyde med at vi fra høsten kan ha et tilbud om kulturskole i alle kommunedelene i Drammen. Den nye modellen som er vedtatt vil skape et bedre kulturskoletilbud og et tilbud til flere. Det vil bidra til å utjevne forskjeller mellom kommunedelene og vi har tatt et steg til i riktig retning i forhold til visjonen om kulturskole for alle, sier Hansen.

Kulturskolesatellitter – skalerbar modell

Modellen som nå er valgt er skalerbar i volum, og vil kunne justeres i forhold til fremtidige budsjettbevilgninger.  

Kulturskoleundervisning skal gis etter skoletid fra 1. trinn og oppover.

Hver kulturskolesatellitt tilbyr åtte grupper av én times undervisning i fagene musikk, dans, teater og visuell kunst. Undervisning foregår i grupper med opptil 20 elever og har et tverrfaglig tilsnitt. Undervisningstilbudet har brukerbetaling etter gebyrmodell vedtatt i kommunestyret.

Kommunen har hovedlokaliteter for kulturskoleundervisning ved Union Scene, Knutepunkt Svelvik, og Folkets hus Krokstadelva. I tillegg kommer det fire kulturskolesatellitter og annet desentralisert tilbud ved enkelte skoler. Attic som nå er blitt en del av kommunens opplæringstilbud, har et omfattende tilbud på Gulskogen.

Det undervises i musikk, dans, teater, visuell kunst, nysirkus, animasjon, keramikk samt noen andre tilbud. Se tilbudet.

– Om en elev vil være med på tilbud som ikke finnes i sin kommunedel er det bare å melde seg på der tilbudet er. Alle tilbud er åpent for alle! Ved nå å etablere to ny kulturskolesatellitter vil flere barn og unge få et kulturskoletilbud nærmere der hvor de bor og går på skole. Dette gjør Kulturskolen tilgjengelig for flere. Visjonen er kulturskole og alle! avslutter Geir Morten Hansen.