Måker som bråker

Hver vår og sommer får kommunen mange telefoner om måker som bråker, angriper og forurenser. Det er lite kommunen kan gjøre med måker som oppleves som plagsomme, men de viktigste tipsene er å la måkene hekke i fred og selv gjøre forebyggende tiltak i god tid før neste hekkesesong.

Bilde av en måke som sitter på et rekkverk.
BILDE: Måker kan bråke, men når måkene først har begynt å bygge reir, må du la dem være i fred.

Spesielt i byområdene kan det virke som at det er mye måker om våren, men måkebestanden har faktisk hatt en stor tilbakegang over flere år. Alle de fire urbane måkeartene hettemåke, krykkje, fiskemåke og gråmåke er rødlista. Våren og sommeren er en sårbar tid for de truede måkene. Det er derfor viktig at måkene får ro til å hekke i fred i denne perioden. 

Tilbakegang i måkebestanden skyldes flere ulike faktorer, blant annet tap av leveområder på grunn av klimaendringer, utbygging og andre arealendringer. Mindre tilgang på mat som følge av forurensning, overfiske og bedre avfallshåndtering fra mennesker er en annen viktig faktor. Rovdyr, som for eksempel mink, kan også påvirke sjøfuglbestanden negativt. Matmangel og hekkeområde som forsvinner gjør det vanskeligere for måkene å få fram unger.

Å forstyrre måkene gjør ting verre

Bråket vil kun vare i hekkeperioden fra mai til midten av juli, men om du forstyrrer måkene, vil bråket vare lenger. Etablerte par som får ro fra etablering på ett sted, vil gjennomføre egglegging og oppfostring av unger på kortere tid enn fugler som blir forstyrret og får avbrutt hekkingen. Husk også at så fort måkene har begynt å bygge reir, er fjerning av reir og egg strengt forbudt.

La være å mate måkene

Måker er intelligente fugler som lærer fort. De kan raskt lære seg å stjele mat fra for eksempel cafébord, terrasser og søppeldunker. Oppleves måkene som plagsomme, bør man ikke fôre fuglene og forsøke å redusere tilgang på mat i form av søppel og matrester.

Måker som stuper er ikke farlige

Måker angriper ikke mennesker og er ikke farlige. Når måkene stuper, er det bare for å skremme. Hvis du opplever at måker blir nærgående, kan du prøve å holde den ene hånda i været. Da vil de ikke stupe like nære. Bruk av paraply kan også fungere bra.

Hva kan du gjøre før neste sesong?

Hvis du har hatt problemer med måker før og har problemer igjen i år, bør du gjøre forebyggende tiltak i god tid før neste hekkesesong, helst på høsten.

Kommunens ansvar

Selv om måkene kan oppleves som plagsomme har ikke kommunen ansvar for friske dyr og vil derfor ikke sette inn tiltak for bekjempelse. Forebygging før hekkesesongen starter, kan hindre måkene i å slå seg ned.