Midlertidig ekstra taxiholdeplass

For å lette trafikkforholdene for bussene på torget er det igangsatt en forsøksordning med en ekstra taxiholdeplass øverst på Bragernes torg. Taxiholdeplassen vil være i bruk på kvelds- og nattestid.

Den midlertidige taxiholdeplassen øverst på torget
BILDE: Slik ser taxiholdeplassen ut. Det er satt opp granittblokker og blomsterurner for å ivareta sikkerheten til myke trafikanter på torget.

På kveld og natt fredager og lørdager har det over tid vært utfordringer knyttet til fremkommelighet for bussene på nedre Bragernes torg. Problemet oppstår fordi det er flere taxier som ønsker å stå på holdeplassen på torget enn det er plass til før det store rushet hjem fra byen begynner. Taxier på vei inn på holdeplassen hoper seg dermed opp og sperrer for bussene.

Den ekstra taxiholdeplassen er opprettet ved øvre Bragernes torg, bak torgscenen – i kort avstand til mange utesteder. Den vil være i bruk hver kveld/natt fra kl. 22-04. Ved større arrangementer på torgscenen må den holdes stengt, fordi det må være mulig å kjøre inn utstyr til torgscenen.

Overingeniør i Drammen kommune Gert Myhren, håper taxiholdeplassen blir et populært tilskudd. Han ser imidlertid også noen ulemper. Ordningen skal derfor evalueres i en egen politisk sak til høsten.

– Engene er en trafikkert gate slik at det kan bli konflikter med passerende trafikk og myke trafikanter. Ordningen kan også medføre noe mer trafikk i Amtmand Blomsgate, Rådhusgata og Kirkegata fordi taxier ikke kan snu i Engene, men må kjøre i disse gatene for å komme vestover, forteller Gert Myhren.