Installasjon montert på Knutepunkt Strømsø

I disse dager er en utendørs digital installasjon satt opp i hagen på Knutepunkt Strømsø. Når alt er på plass og ferdig installert skal innbyggere kunne se hvordan luftkvaliteten er i Drammen.

En stor trailer kom kjørende inn i strømsøhagen på Knutepunkt Strømsø morgentimene onsdag. I lasten hadde den materialer og utstyr til en installasjon og en nyvinning for Strømsø og for Drammen.

Hilde og Lena foran installasjonen på Knutepunkt Strømsø.
BILDE: Hilde Espeland, digital rådgiver og Lena Hillestad, prosjektleder for installasjonen i Drammen kommune foran installasjonen i strømsøhagen.

Installasjonen ble i løpet av onsdagen fysisk montert, og etter hvert skal det kobles på led-lys og det skal kobles til en datakilde. Målet er at installasjonen på sikt skal dele kommunens data om luftkvalitet på ny måte -  ved en visualisering. Det vil altså bli en helt ny måte å vise frem innhentet data for alle som passerer strømsøhagen. Ulik farge på led-lysene på installasjonen skal indikere god eller dårlig luftkvalitet.

- Endelig er vi i gang, sier Lena Hillestad, prosjektleder for installasjonen i Drammen kommune og fortsetter:

- Installasjonen skal bidra til en bevisstgjøring rundt hva som påvirker luftkvaliteten, og på sikt hvordan vi kan påvirke luftkvaliteten.

Installasjonen på Strømsø bygger på ideer fra FLINK-prosjektet (innovativ luftforvaltning i norske kommuner) der Drammen deltar. Installasjonens utforming, plassering og teknisk innhold er utviklet i samarbeid mellom Arrow, Magr AS – gründere på Gjøvik, Total Innovasjon,  Drammen kommune og Knutepunkt Strømsø.

- Vi har ikke kjøpt et ferdig produkt. Dette er utviklet i fellesskap. Nå gjenstår det en periode med testing og utprøving, sier Hilde Espeland, digital rådgiver som har jobbet med prosjektet i Drammen kommune.

Prosjektet og installasjonen har Magr fått finansiert av Grønn fremtid, mens Drammen kommune har klargjort fundamentet under installasjonen, samt sørget for tilførsel av strøm og fastnett.

Installasjonen utføres i aluminium med 30 søyler med 9 000 led-lys. Den har en sokkel i betong med sitteplass og boltreplass. I tillegg rommer installasjonen et teknisk skap.