Ny behandling av sykehjemnedleggelsene

Forslaget om nedleggelse av Gulskogen og Fredholt sykehjem kommer nå opp til ny politisk behandling etter at Statsforvalteren i Oslo og Viken opphevet kommunestyrets vedtak på grunn av manglende medvirkning.

Hovedinngangen til Fredholt bo- og servicesenter tatt ute.
BILDE: Fredholt bo- og servicesenter.

Saken har nå vært til behandling i Eldrerådet, Råd for personer med funksjonsnedsettelse, Ungdomsrådet, Partssammensatt samarbeidsutvalg, Studentrådet og i hovedutvalget for helse og omsorg.Saken skal behandles av kommunestyret 1. november.

Saken som ligger til behandling, er i all hovedsak lik den som ble behandlet i kommunestyret i 24. mai 2022. Noen av beskrivelsene peker imidlertid på prosesser som er gjennomført siden forrige gang.

Dette inkluderer blant annet at helhetlig strategi for bygg til helse- og omsorgsformål, som ble behandlet i kommunestyret i juni, har blitt arbeidet videre med. Rådmannen ble bedt av kommunestyret å blant annet se på om noen av dagens bygg kan endres og benyttes til omsorgsboliger.

Vurdere behovet

I saken som nå skal behandles står det blant annet:

Rådmannen er i gang med å vurdere hvordan behovet for heldøgns omsorg kan løses i både kommende økonomiplan-periode og i et lengre perspektiv. Rådmannen opprettholder vurderingen om at det er riktig å avvikle sykehjemsplassene ved Fredholt og Gulskogen, og vil i handlings- og økonomiplan 2023–2026 legge fram forslag til hvordan kommunen kan dekke behovet for heldøgns omsorg i den kommende fireårsperioden.