Nytt kartverktøy om blå og grønne verdier

Digger du å gå barbent i gresset eller å ligge å flyte i et tjern? Har du tenkt på at de grønne og blå flekkene utfører flere viktige oppgaver som kan bidra til å bremse natur- og klimaproblemene? Nå kan du finne alt dette i et felles kart.

Drammen og Tønsberg kommuner har utviklet et kartverktøy som viser hvordan forskjellige arealer bidrar til blant annet karbonlagring, klimatilpasning, naturmangfold og friluftsliv. Kartverktøyet er nå offentlig tilgjengelig i kommunens kartportal, Drammenskart.

Trenger vi et kart?

De blå og grønne områdene rundt oss – om det er en stor skog, en bypark, en bekk eller et tjern – har verdier som bidrar til å bremse natur- og klimautfordringene vi står ovenfor. Et område med mye trær kan for eksempel være viktig for naturmangfoldet, samtidig som det lagrer karbon og håndterer store nedbørsmengder bedre enn asfalterte områder.

Mye av denne kunnskapen finnes allerede, men den kan være utilgjengelig og det kan være utfordrende å se disse verdiene i sammenheng. Derfor er det nå utviklet et kartverktøy som viser nettopp hvordan ulike arealer bidrar til å bremse natur- og klimaproblemer.

- Kartverktøyet har fått stor oppmerksomhet på nasjonalt nivå, og vi ser fram til å ta dette i bruk i arbeidet for å bli Norges grønneste kommune sier Anne-Marie Vikla, kommunalsjef for arealplan, klima og miljø.

Kommunalsjef Arealplan, klima og miljø i Drammen kommune, Anne-Marie Vikla.
BILDE: Anne-Marie Vikla, kommunalsjef Arealplan, klima og miljø.

Hva inneholder kartverktøyet?

Kartverktøyet inneholder en rekke temakart:

 • Andel nedbygd areal
 • Vegetasjonsfaktor
 • Skogtyper
 • Utslipp og opptak av klimagasser
 • Overvann
 • Evne til å dempe temperatur
 • Naturmangfold
 • Friluftsliv
 • Barrierer for naturmangfold og friluftsliv.

Nyttig for mange

Hva kan dette kartet brukes til og hva bør det ikke brukes til?

Temakartene skal blant annet styrke politikernes beslutningsgrunnlag og er spesielt nyttige for overordnet arealplanlegging. De kan også styrke arbeidet i andre deler av kommunen, blant annet innenfor folkehelse, barn og unge, beredskap og landbruk.

Kartene er ikke juridisk bindende og er under utvikling. Drammen og Tønsberg kommuner har nylig fått midler fra Miljødirektoratet til å videreutvikle kartverktøyet på klimatilpasningssiden.

Slik bruker du kartet

Når du går inn i Drammenskart, gjør følgende: 

 • Trykk på de tre linjene øverst til venstre
 • Bla til helt nederst i menyen  og trykk på trekanten ved siden av «Klima»
 • Trykk på trekanten ved siden av temakartet du er interessert i og huk av på det aktuelle temakartet for å vise det i kartløsningen
 • For informasjon om fargene i kartet, trykk på trekanten ved siden av temakartet du har valgt

PS: Dataene i temakartene er «tunge» og kan ta tid å laste inn. Det kan derfor være lurt å zoome inn til ønsket område før du huker av på det temakartet du ønsker å se.