Parkeringsplasser for elsparkesykler virker om de er plassert riktig

I juni 2021 ble tjue parkeringsplasser for elsparkesykler malt opp i Drammen sentrum, med mål om å forbedre parkeringen. Oppmalte parkeringsområder for elsparkesykler kan ha god effekt mot feilparkeringer og kaos, men plasseringen avgjør om de benyttes eller ikke. Det kommer frem i en ny rapport fra Transportøkonomisk institutt.

Jente på elsparkesykkel
BILDE: Elsparkesykler er blitt et populært transportmiddel for mange, men kan blokkere fortau og hindre fremkommeligheten for andre trafikanter hvis de står feilparkert.

Utleie av elsparkesykler i Drammen startet sommeren 2019 og nå finnes det flere ulike aktører i byen. Elsparkesykler er blitt et populært transportmiddel for mange. Samtidig oppleves feilparkerte elsparkesykler som den største utfordringen med utleie av elsparkesykler i Drammen. Feilparkerte elsparkesykler kan blokkere fortau og hindre fremkommeligheten for andre trafikanter.

Transportøkonomisk institutt (TØI) har analysert parkeringsmønsteret  basert på GPS-data for alle turer gjennomført med delte elsparkesykler fra mai til oktober. Analysen ble delt i tre perioder, en før parkeringsplasser ble malt opp og to etter. Parkeringsplassene som ble malt opp i juni 2021 ble planlagt og implementert av Drammen kommune, med innspill fra blant annet TØI, elsparkesykkelaktørene og organisasjoner som Blindeforbundet og Byen Vår Drammen.

Resultatene viser at etter oppmerking av parkeringsplasser ble elsparkesykler parkert nærmere de oppmalte plassene og parkeringen ble mer samlet. Samtidig var effekten begrenset til områdene i nærheten av parkeringsplassene, og effekten ser ut til å avta rundt 50 meter fra parkeringsplassene. Særlig tydelig fant man at parkeringsplasser har begrenset effekt dersom det er et annet, spesifikt reisemål i området som ikke er i umiddelbar nærhet til parkeringsplassen, for eksempel inngang til en stasjon, butikk eller treningssenter. Det var også variasjon mellom parkeringsområdene i byen.

Etter at det ble malt opp parkeringsplasser for elsparkesykler ble aktørene oppfordret til å bruke de oppmerkede plassene ved utplassering av sine elsparkesykler, og flere av plassene ble brukt aktivt av aktørene.

Samtidig markerte alle aktørene som leier ut elsparkesykler i Drammen opp parkeringssonere i kartene sine. At det sto elsparkesykler på flere av de oppmerkede plassene, samt at brukere kan ha kjent til stedene fordi det var lett å finne utplasserte elsparkesykler der, kan ha bidratt til økt bruk av parkeringsplassene.

Rapporten er en del av prosjektet «Offentlig regulering for effektiv, sikker og bærekraftig mikromobilitet» (MikroReg) - et innovasjonsprosjekt finansiert av Norges Forskningsråd, med Bymiljøetaten i Oslo kommune som prosjekteier og Transportøkonomisk institutt som prosjektleder. En rekke offentlige aktører, inkludert Drammen kommune, er partnere i prosjektet.

Rapport: Parkeringsplasser for elsparkesykler i Drammen. TØI-rapport 1872/2022.