Markerte Pride i hele kommunen

hender med pride- tatovering

– Målet for dagen er ikke å løpe eller gå lengst eller raskest, men å ha en samlende, inkluderende og fargerik dag sammen på Konnerud, sier Ingvild Waage, rektor ved Hallermoen skole etter å ha arrangert fargeløp på Konnerud stadion. I dag markeres Pride på ulikt vis på skolene i hele kommunen.

Sist endret:

Mens noen skoler har markert Pride ved å heise Pride-flagget, har andre kledd seg og pyntet seg i regnbuens farger. På Konnerud arrangerte de fargeløp.

Elever fra 7.- 9. trinn fra skolene på Konnerud har gått, løpt, danset og kost seg både i farget mailsmel, i sola og i fellesskapet på den grønne gressletta på Konnerud i dag. I tillegg har skolene på Konnerud heist Pride-flagget - akkurat som de aller fleste skolene rundt om i Drammen i dag.

elever i fargestøv
FARGELØP: Elever på Konnerud i en sky av farget maismel på Konnerud stadion.

– Det er bra at vi markerer pride. Alle må jo føle seg inkludert, sa Emil Gukbrandsøy og Anna Jacobsen Hochnowski, elevrådsleder og nestleder ved Hallermoen skole etter fargeløpet på Konnerud.

Med fargerikt maismel i ansikt og på klær var det to fornøyde syvende klassinger som smilte bredt og var gode og varme etter løpet.

– Det var en veldig god ide med fargeløp, jeg håper virkelig at det blir igjen, sa Emil.

en gutt og en jente med farget maismel i ansiktet
FARGERIKT: Med fargeløp på Konnerud markerte konnerudskolene Pride 31. mai. Her er elevrådsleder og nestleder ved Hallermoen skole, Emil og Anna.

Samarbeid

Det var Konnerud skole, Vestbygda skole, Svensedammen skole, Hallermoen skole, Konnerud IL og Kulturskolen, som bidro med dans på sletta, som for første gang hadde gått sammen om å markere pride – og det i form av et fargeløp.

Konnerud IL, sammen med ungdomsutvalget på Konnerud, søkte midler til et fargeløp. De kjøpte inn kilovis med fargepulver (farget maismel) til løpet, og i et felles møte mellom skolene og Konnerud IL kom de opp med ideen om å kombinere dette med Pride-markeringen som var planlagt 31.mai.

– Vi synes et fargeløp er veldig morsomt og fin aktivitet for å markere at vi er glade i alle mennesker i idretten. Vi synes det var spesielt flott at skolene hoppet på og ville være med på et arrangement i skoletiden, sa Brage Røldal, sportslig leder i Konnerud IL.

Læreplanen for norsk skole slår fast at menneskeverd er en sentral verdi som skal prege skolens arbeid. Alle elever skal behandles likeverdig og ingen skal utsettes for diskriminering. Som et ledd i dette holdningsskapende arbeidet skal alle skolene i Drammen markere pride på en eller annen måte. Det er politisk vedtatt at kommunen kjøper inn flagg til alle skoler og barnehager.

pride-flagg på voksenopplæringen
FLAGG: På voksenopplæringen ble Pride-flagget heis i dag.

God skole for alle

– Normen er ulikhet og i våre skoler skal det være plass til alle elever. Her skal alle oppleve at de hører til! Det er det som er viktig for meg som rektor og avgjørende for et trygt og godt skolemiljø, sier Ingvild Waage og fortsetter:

– Når skolene i Drammen markerer pride signaliserer vi at vi ønsker å være en skole for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsuttrykk og kjønnsidentitet. Pride er både en markering av mangfold og mot diskriminering og annerledesgjøring.

På Åssiden skole hadde elevene på seg klær i regnbuens farger for å markere Pride.  

– For å få et trygt og godt skolemiljø er vi avhengige av at ulikhet anerkjennes og verdsettes. I dette arbeidet er det viktig med informasjon, kunnskap og holdningsskapende arbeid, sier rektor Jarle Blikken, rektor ved Åssiden skole.

dronebilde av Åssiden skole med elever kledd i regnbuens farger
MARKERING: Ved Åssiden skole heiste de Pride-flagget. Elevene var kledd regnbuens farger.