Samarbeid resulterer i mindre utslipp fra IKT-utstyr

Et samarbeid mellom skole, IKT og internservice i Drammen kommune reduserer kommunens utslipp fra IKT-utstyr med omtrent 1700 tonn CO2 over ti år.

Har du noen gang tenkt på at hver eneste elektroniske «dings» du bruker har et klimafotavtrykk? Eller visste du at produksjonen av en bærbar PC utgjør omtrent 80 prosent av det totale utslippet gjennom hele livssyklusen til PC-en? Du kan bidra til å redusere dette fotavtrykket ved å bruke IKT-utstyret ditt så lenge som mulig, og dermed redusere forbruket ditt. Skolen i Drammen har besluttet å gjøre nettopp det: Elevenes IKT-utstyr skal nå byttes hvert 4. år istedenfor hvert 3. år.

En gutt sitter foran en pc ved pulten sin.
BILDE: I Drammen kommune får alle elever i grunnskolen tildelt hver sin iPad eller PC (såkalt 1:1 skole).

Konsekvenser for miljø og samfunn

I Drammen kommune får alle elever i grunnskolen tildelt hver sin iPad eller PC (såkalt 1:1 skole). Hensikten med bruk av IKT i skolen er å heve den digitale kompetansen hos elevene. Gode IKT-verktøy er avgjørende for at skolen skal kunne oppnå målet om digital kompetanse, og anses som «avgjørende for innovasjon og teknologiutvikling i næringslivet og i offentlige virksomheter». Men IKT-utstyr har både en kostnad og konsekvenser for samfunn og miljø.

- Med bakgrunn i kommunens økonomiplan for 2021-2024, hvor budsjettet for skole blir trangere, oppstod tanken om at det må være mulig å bruke IKT-utstyret lenger enn tre år, forteller Anja Sæther Aulie, virksomhetsrådgiver IKT.

Dette ble nærmere undersøkt i et tverrfaglig samarbeid mellom skole, IKT og internservice.

Endre holdningene 

Samarbeidet resulterte i et forslag til fortsatt 1:1 skole innenfor de gitte økonomiske rammene. Skole bidrar til målsetningene i Kommuneplanens samfunnsdel 2021-2040 for en klima- og miljøvennlig utvikling ved å forlenge levetiden for IKT-utstyret og gjennom rammeavtalen for IKT-utstyr fremforhandlet av Virksomhet IKT, er også økt ombruk og gjenvinning sikret.

- Vi må endre holdningene våre fra å tenke bruk og kast til å ta vare på og beholde tingene våre lengst mulig, sier Sæther Aulie.

Sammenliknet med tidligere rulleringsplan, vil innføringen av ny plan gi en estimert reduksjon av CO2-utslipp på ca. 1.700 tonn over 10 år.
1.700 tonn er rundt det samme som å kjøre 7800 ganger tur/retur Drammen-Bergen med fossilbil. (Regnestykke basert på Framtiden i våre henders tall på at fire kilometers kjøretur med fossilbil krever 1 kg)

For å sikre at ny rulleringsplan fungerer best mulig, utvikler dermed skole, IKT og internservice nye rutiner. Disse iverksettes til skolestart i august 2022.

Pc-er ligger på en pult i et klasserom
BILDE: Elevenes IKT-utstyr skal nå byttes hvert 4. år istedenfor hvert 3. år.