Signerte avtale til 100 millioner

I dag signerte Drammen kommune og Isachsen Anlegg AS en kontrakt på 100 millioner kroner i forbindelse med bygging av infrastruktur til nytt sykehus i Drammen.

Drammen kommune har inngått en avtale om at kommunen skal være byggherre for infrastruktur, som kommunen skal eie og drifte etter ferdigstillelse.

Dagens signering handler om gata som går mellom det nye sykehuset i Drammen og Drammen Helsepark. Denne er 450 meter lang blir en «paradegate» med tosidig trerekke og urbant preg, samt vann og avløp og fjernvarme med mer under bakken.

Fire personer står ikledd verneutstyr på sykehustomta i forbindelse med signering av byggekontrakt.
BILDE: Arnstein Hodne, Sykehusbygg, Roger Kjenås og Kjell Harald Kløvstad, Isachsen og Heidi Iren Strandvik, Drammen kommune på sykehustomta på Brakerøya.

- Vi skal gjennomføre flere entrepriser for Helse Sør-Øst, sier Heidi Strandvik, avdelingsleder Utbygging og infrastruktur i Drammen kommune.

Dette er den andre entreprisen som settes i gang i kommunens regi for Helse Sør-Øst. Den første er godt i gang og omfatter sjøledninger for vann og avløp til Solumstrand renseanlegg.

- Det er sjelden vi er byggherre for andre utbyggere. Men ved å inngå en slik avtale sikrer kommunen at infrastrukturen bygges etter kommunens normer og holder en god standard. Prosjektene er med på å trygge vannforsyningen og bygge hovedinfrastruktur for videre byutvikling både i Drammen og Lier, sier Strandvik.

Tp personer signerer en kontrakt ved et bord med kaffe og kaker. TO personer står bak.
BILDE: Heidi Iren Strandvik ,Drammen kommune og Roger Kjenås, Isachsen signerer byggeavtalen på sykehustomta.

Helse Sør-Øst, ved prosjekt nytt sykehus i Drammen (PNSD), har vært ansvarlig for prosjektering av løsningene, men det er kommunen som står som byggherre for utførelsen. Prosjektdirektør Arnstein Hodne i PNSD roser det gode samarbeidet som har vært mellom rådgivende ingeniører, representanter for Drammen kommune og egen organisasjon i planprosessen.

- Signering av denne kontrakten er en viktig milepel i realiseringen av det nye sykehuset og tilhørende helsepark. Vår rolle som byggherre for ny infrastruktur opplever vi som et viktig bidrag i prosessen frem mot åpning av nytt sykehus i 2025, sier Johannes Devold, utbyggingssjef i Drammen kommune.