Prøveordning med taxi fra torg til torg

Fra november til april vil Drammen kommune prøve ut en ordning der de som har vanskeligheter med å bruke den midlertidige brua mellom torgene på Bragernes og Strømsø, kan kjøre taxi.

Sist endret:

Høsten 2025 skal den nye Bybrua stå klar. I mellomtiden er det den midlertidige brua mellom de to torgene på Strømsø og Bragernes som er tilbudet til gående og syklende. Rundt 9000 mennesker går eller sykler over brua hver dag. For de fleste fungerer den midlertidige brua fint, men for noen er det vanskelig å komme over brua. Det er disse kommunen nå ønsker å gi et tilbud. 

Et tilbud som kjøres når det er behov 

I mai og juni 2022 gikk det buss i pendel mellom de to torgene, via Øvre Sund bru. Tilbudet varte fram til perioden med sommerruter i 2022. På grunn av lite bruk ble det ikke startet opp igjen etter sommeren.

Vinteren 2022/2023 hadde veldig krevende føreforhold, med snø og mye is. Prosjektsjefen for ny bybru, Tommy Iversen, forteller at kommunen gjennom vinteren fikk henvendelser fra innbyggere som hadde problemer med å komme seg over den midlertidige brua. Det var ikke veldig mange, men de som henvendte seg hadde et stort behov for et alternativt tilbud. 

Jernbanepensjonistenes Forening og Pensjonistforbundets samarbeidsutvalg Buskerud sendte en henvendelse til Eldrerådet, som tok opp saken. Det ble satt i gang et arbeid for å finne en løsning for vinteren 2023/24. Konklusjonen ble at man nå prøver ut en løsning der transporten kjører når noen trenger den, fremfor at det går en buss med veldig få passasjerer i skyttel mellom de to torgene. 

Drammen Taxi vant konkurranse 

Det ble utlyst en konkurranse om å kjøre taxi for de som har utfordringer med å gå over den midlertidige brua. Drammen Taxi vant konkurransen, og skal dermed kjøre folk mellom de to torgene i prøveperioden fra november 2023 til april 2024.

Daglig leder i Drammen Taxi, Jan Erik Jahnsen, sier de er klare til både å kjøre og yte den tilhørende servicen som skal gjøre det lett for alle grupper å komme seg fra torg til torg. Han er spent på hvor mange som vil benytte seg av tilbudet. 

fire taxier oppstilt ved siden av hverandre ved ypsilon
DRAMMEN TAXI KJØRER: Drammen Taxi vant konkurransen, og skal dermed kjøre folk mellom de to torgene i prøveperioden fra november 2023 til april 2024.

Viktig å komme i gang før vinteren setter inn 

Aslaug Brandt Trondsen, leder i Eldrerådet fram til høstens valg, har representert rådet i arbeidet med ordningen som nå skal testes. 

- Det er viktig for eldre å kunne komme seg ut, men enkelte opplever ekstra utfordringer, særlig på vanskelig vinterføre. Med taxi-tilbudet skal i alle fall ikke den midlertidige brua være til hinder for at kommunens eldre kan delta i foreningsliv og få utført andre ærend, sier Aslaug  Brandt Trondsen. 

Liv Astri Hansen har representert Råd for personer med funksjonsnedsettelse i arbeidet med ordningen. Hun er også leder i Drammen og omegn lokallag av Norges Blindeforbund. Hansen er glad for at en løsning nå kommer på plass, og at det blir et tilbud til alle grupper som trenger det.

I arbeidet har hun blant annet passet på at det skal være mulig for svaksynte og blinde å ta med førerhund i taxien, da Blindeforbundet har erfart at dette ikke er noe man kan ta for gitt. Hansen er også fornøyd med at tilbudet omfatter de som trenger spesialtilpasset transport, som for eksempel rullestolbrukere.

Trenger bevis for å benytte ordningen 

Tjenesten er gratis, men for å kunne benytte seg av taxi-tilbudet, må man ha et bevis med bilde som utstedes av kommunen. Dette er enklest å få på innbyggertorget på rådhuset, der beviset vil bli laget mens man venter. Man kan også få beviset ved å henvende seg til et av knutepunktene Svelvik, Strømsø eller Mjøndalen, men da vil man ikke få beviset samme dag. Grunnen er at maskinen som brukes til å lage bevisene befinner seg på rådhuset.  

I første omgang er dette en prøveordning som starter 1. november og varer til 30. april 2024. Erfaringene vil bli evaluert underveis, og hvis ordningen fungerer bra, er det aktuelt å forlenge den, sier prosjektsjef Tommy Iversen.