Slik unngår du frosne vannrør

Frosne vannrør kan bli en kostbar affære! Frostsprengte rør kan i verste fall føre til store vannskader. Du risikerer avkortning i forsikringsutbetalingen for vannskader som skyldes mangelfull påsetting av varme.

Det er viktig å ta noen forhåndsregler for å unngå at rørene fryser i kulda. Her er noen enkle tips som minsker risikoen:

  • Sørg for at temperaturen i oppholdsrom med vanninstallasjoner holder over 10 grader. I kjellere med vannrør bør ikke temperaturen være lavere enn 5 grader.
  • Unngå å plassere vannrør kaldt, for eksempel i kald kjeller, mot yttervegg, kalde gulv eller tak/loft. Vannrør trenger god isolering.
  • Lukk vinduer og ventiler i nærheten av vannrør, for å unngå kald trekk.
  • Skal du være borte lenge, bør stoppekrana stenges.
  • Tøm og steng vannet i utekran før frosten setter inn på høst/vinter
  • Dersom du reiser bort over lengre tid, bør du la noen se etter huset mens du er borte.
  • I fritidsboliger som står tomme, og bygninger som er fraflyttet, bør rørene tømmes og stoppekranen være avstengt før vinteren. Hell frostvæske i vannlås og toalettskål, slå av og tøm eventuell vannpumpe og vannbereder.

(Kilder: Sintef og KLP)

Som boligeier har du selv ansvar for rørene i boligen og stikkledningene (vann- og avløpsrør) på utsiden, fram til og med stedet de er påkoblet kommunal hovedledning.

Er vannrør allerede frosset/skadet, ta kontakt med rørlegger.