Snakk med noen, det kan redde liv

Tirsdag står 29 frivillige organisasjoner og virksomheter fra Drammen kommune side ved side på Bragernes torg. Verdensdagen for selvmordsforebygging skal markeres. Ordfører Monica Myrvold Berg åpner markeringen.

Sist endret:

– Min tanke da jeg startet dette var at jeg ville vise innbyggerne hvor mange mennesker som jobber og bryr seg om de som har det vanskelig, sier Jan Egil Sponnich, styreleder i LEVE Buskerud (Landsforeningen for etterlatte ved selvmord) og initiativtaker til markeringen.

– Det er det selvmordsforebygging handler om for meg. Det å vise at man bryr seg. Og jeg tror nettopp dette har gjort at så mange har meldt seg til å være til stede på stand.

LEVE arrangerer markeringen sammen med Blå Kors, Angstringen, Mental Helse og Drammen kommune, ved koordinator Norunn Størdal. Hele 15 frivillige organisasjoner og 14 virksomheter fra Drammen kommune vil tirsdag fylle øvre del av Bragernes torg med stands.

n dame og en mann står ved siden av hverandre på torgscenen på Bragernes torg
LEVE-ARRANGEMENT: Verdensdagen for selvmordsforebygging skal markeres på Bragernes torg. Jan Egil Sponnich og Norunn Størdal er klare til å ta i mot publikum tirsdag.

Ordfører åpner

– Vi kan alle sammen bidra med å forebygge selvmord, ved å strekke ut en hånd, bry oss og tørre å spørre om selvmordstanker dersom man er bekymret for noen, sier ordfører Monica Myrvold Berg, som skal åpne markeringen på torget.

Hun er svært takknemlig for de frivillige organisasjonenes innsats.

– Frivillige organisasjoner har en svært viktig rolle, både når det gjelder forebygging av selvmord gjennom aktiviteter og møteplasser som skaper tilhørighet og trivsel, og også i møte med personer som strever med selvmordstanker eller er berørte av selvmord.

ordfører med ordførerkjede i rød jakke står og prater. En solsikke står i vinduet bak henne.
ORDFØRER ÅPNER: Monica Myrvold Berg åpner arrangementet på Bragernes torg.

Arrangement for alle

Selvmord er et stort samfunnsproblem. Om lag 650 mennesker tar livet sitt i Norge hvert år. To av tre er menn. Omtrent 6500 etterlatte og nærstående berøres av selvmord hvert år.

Samtidig er det vanskelig for mange å snakke om sine selvmordstanker. Ved å jobbe for et trygt og åpent samfunn der vi våger å be om hjelp til å leve, kan vi redde liv.

Vis at du ser. Vis at du lytter. Vis at du bryr deg.

Markeringen på Bragernes torg er åpen for alle. Enten du har det vanskelig selv eller kjenner noen som har det vanskelig.

– Hvem som helst kan komme. Ved å komme hit viser man at man bryr seg, sier Norunn Størdal, som koordinerer alle de kommunale virksomhetene.

Mistet mammaen sin

Det er ikke helt tilfeldig at Jan Egil Sponnich nå står bak dette arrangementet. Da han selv var 13 år mistet han mammaen sin. Hun valgte selv å ende livet. Tilbake sto en far og to sønner.

– Jeg følte mye skyld rundt det med mamma, forteller han.

– Vi pratet ikke mye om dette, og det var ikke så mye hjelp å få. Jeg gjorde som de andre og livet gikk videre.

Ting endret seg i 18-års alderen da han begynte å dra på fest. Alkoholen trigget noe i han som gjorde at han følte seg verdiløs. Derfra har livet gått i bølger. Han har levd med depresjon og tanker om selvmord. Det som gjorde at livet snudde, var da han klarte å identifisere seg med en som hadde det like vondt som ham selv.

– Det å se dette mennesket, som var så fint, omsorgsfullt og herlig, men samtidig høre at han sa akkurat det samme som jeg sier til meg selv. Det fikk meg til å tro at jeg også kan være noe bra, sier Sponnich.

Veien inn i organisasjon LEVE fikk han da han gikk fra Oslo til Trondheim i fjor. Han ville gå for en sak. Han ble med på «Gå for å leve», en selvmordsforebyggende aksjon. Deretter har engasjementet i LEVE bare blitt større.

Han gleder seg til tirsdagens arrangement, der man kan møte mennesker med ulik bakgrunn, kunnskap og interesser. Felles for dem alle er at de er opptatt av, bryr seg om og vil hjelpe mennesker. Alle har tilbud for mennesker som har det vanskelig.

En dame og en mann som sitter og prater sammen
SAMARBEIDER: Jan Egil Sponnich, styreleder i LEVE Buskerud og Norunn Størdal, koordinator i Drammen kommune.

Programmet

Programmet på scenen varer fra 17.00–19.00:

  • Åpning v/ Ordfører Monica Myrvold Berg
  • Samtale med Egil Bye om å miste i selvmord
  • Musikk v/ Kulturdråpen og Marie Solheim og Pål Angelskår
  • Presentasjon av hva de frivillige organisasjonene og kommunen gjør av jobb for å hjelpe DEG når du trenger det.
  • Historie om å miste noen i selvmord fra Tone Terese Haugen
  • Musikk v/ duoen Ellison (Karethe Eriksen og Lis Glemming)

Stands fra 29 frivillige organisasjoner og tjenester fra Drammen kommune vil være der mellom kl. 16.30–19.30.

Organisasjonene og virksomhetene som skal være med:

Angstringen Drammen, Blåkors, DNT, Kirkens Bymisjon, Pride Drammen, Mental Helse, Mental Helse Ung, Fontenehuset Drammen, Frelsesarmeens Omsorgsenter, Kirkens SOS, Vivat Selvmordsforebygging, LEVE Buskerud, Norsk Folkehjelp, Unge LEVE, Biblioteket (aktivitetstilbud), Helsestasjon for ungdom, Knutepunkt Strømsø, Psykisk Helse og Rus, Forebyggende tjenester, Ungdomstorget, Uteteamet, Ny start inkl. krisesenteret og NOK. Drammen, Innbyggertorget, NAV Veiledningsloser, Rask psykisk helsehjelp, Guts, Kommuneoverlegen og Flyktningtjenesten.

Handlingsplan for selvmordsforebygging

Drammen kommune har skrevet et forslag til en handlingsplan for forebygging av selvmordsforebygging. Denne er nå ute på høring.

Høringsfristen er 17.09. Forslaget til handlingsplanen kan du lese her. 

Handlingsplanen skal bidra til systematikk og helhet i det selvmordsforebyggende arbeidet i Drammen kommune. Tiltakene i planen skal bidra til å styrke:

  • Forebygging, behandling og oppfølging av selvmord og selvmordsforsøk.
  • Oppfølging av etterlatte og berørte ved selvmord.
  • Kunnskapsnivået hos de ansatte i kommunen og videreutvikling av samarbeidet mellom faggrupper og sektorer