Sommerlykke på sommerskolen

Fire uker med sommerskole er over for denne gang. Ukene har inneholdt lek, aktivitet, læring, sol, sommer og is – pluss mange nye venner og minner for livet.

Fire barn står mot hverandre og driver med en lek med hendene mellom seg .
BILDE: Farmen, sommerlekene, innovasjonsjakten, friluftsskole, naturlabben og musikk og danseverksted er noen av kursene elevene har deltatt på i løpet av fire sommerferieuker.

Årets sommerskole har vært nedskalert sammenlignet med i fjor, men likevel har over 700 barn som starter i 5.-7. trinn denne høsten fått delta på gratis sommerskole i regi av Drammen kommune.

Flere aktivitetsledere

Sommerskolen har utviklet kursene selv, men det har også vært kurs i samarbeid med lag og foreninger. I tillegg til lærerstudenter har også syv ungdomsskoleelever, som nå har gått ut fra tiende klasse på Marienlyst skole, jobbet som aktivitetsledere på sommerskolen. Dette er gjennom et samarbeid med Knutepunkt Strømsø. På den måten har ungdom fått arbeidspraksis og sommerskolen flere aktivitetsledere per barn.

Leder som sommerskolen Monica Skaane Bakken er strålende fornøyd med årets sommerskole og hun roser både lærerstudentene og elevene fra Marienlyst.

tre aktivitetsledere og fire elever samlet i en gruppe utenfor Marienlyst skole.
BILDE: Aktivitetslederne Elias Gravdal (f.v), Henrik Hunsrød og Abdullah Kadhem har hatt innholdsrike og lærerike uker med elevene på sommerskolen.

- En fantastisk jobb

Tre av ungdommene fra Marienlyst var Abdullah Kadhem, Elias Gravdal og Henrik Hunsrød. De tre har fått brynet seg på hvordan det er å jobbe med barn, samtidig som de har hatt veldig morsomme og lærerike arbeidsuker på Marienlyst. Og de har fått unik jobberfaring de kan skrive opp på CV-en.

- Det har vært en fantastisk jobb. Jeg har lært så mye av det, forteller Addullah Kadhem.

- Og jeg tror de har lært noe av meg også.

- Det har vært en veldig fin gjeng å jobbe med og en veldig morsom jobb. Også tjener man penger på det i tillegg, smiler Elias Gravdal, men understreker at selv om det er mye lek og moro, så følger det med et stort ansvar i denne jobben.

Henrik Hunsrød synes det har vært veldig gøy å jobbe med barn, og han har lært mye av å jobbe tett i team med lærerstudentene.

- Jeg har blitt bedre å kommunisere med folk. Jeg har erfart at det er stor forskjell på å kommunisere med voksne og barn. Barn må ofte få beskjeder ganske mange ganger, smiler Henrik Hunsrød. 

En jente holder en iPad - med skjermen fra seg - inne på Marienlyst skole.
BILDE: Elver fra hele kommunen har deltatt på årets sommerskole på Marienlyst.