Stenger meråpent bibliotek på Fjell

Drammen kommune ser seg nødt til å midlertidig fjerne tilbudet om meråpent bibliotek på Fjell.

– Dessverre har tilbudet blitt misbrukt av enkelte over lengre tid. Vi har hatt gjentatte episoder med brudd på reglementet for meråpent bibliotek, blant annet forsøpling, hærverk og ordensforstyrrelser. Vi på biblioteket har forsøkt flere tiltak allerede, men uten at det har hjulpet noe, sier avdelingsleder for Kultur og frivillighet, Katrine Kirkeby Arnold.

Meråpent bibliotek er et tilbud der bibliotekets lokaler kan benyttes i perioden mellom 07.00 og 23.00, når lokalene ellers ikke er betjent.

– Misbruket av tilbudet er kostbart for oss både pga. ødeleggelser og rot, men det går også utover trivselen til våre brukere og de ansatte. Vi kommer til å bruke stengeperioden til å vurdere ulike tiltak. Vi vil blant annet starte en holdningskampanje rettet mot brukerne våre, sier Kirkeby Arnold.

Kirkeby Arnold beklager at alle de brukerne som har satt pris på tilbudet med meråpent bibliotek og brukt det slik det er ment, nå blir rammet, men at de nå var nødt til å gjøre noe.

Brukere på Fjell kan fortsatt benytte seg av meråpent bibliotek på Drammensbiblioteket og ved Mjøndalen bibliotek.