Store heiarop fra Kjerkol

Drammen kommune og Vestre Viken skal prøve ut en ny omsorgsmodell for gravide. Tirsdag var helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol på Konnerud helsestasjon for å høre om prosjektet Min jordmor. Hun heier på Drammen og initiativet til prosjektet, og gleder seg til å komme tilbake når det er oppe og går.

Sist endret:

Min jordmor handler om å gi den gravide en sømløs oppfølging i svangerskapet og i tiden etter. Det skal skape trygghet og forutsigbarhet både for den gravide og partneren. I tillegg kan den nye måten å organisere arbeidet på, bidra til å kunne rekruttere og beholde jordmødre i kommunen og på fødeavdelingen på sykehuset.

– Det løfter jordmorfaget ved å skulle jobbe på denne måten, sa helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol da hun besøkte Konnerud tirsdag.

En mamma tar bilde av babyen som sitter på fanget til helse- og omsorgsminister Kjerkol.
FOREVIGET: Mamma Linn White tar bilde av sønnen Liam (3 mnd) på fanget til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol da hun besøkte Konnerud helsestasjon tirsdag.

Hun er glad for å se samarbeid på tvers av sykehus og kommune, og hun takker Drammen kommune og fødeavdelingen ved Drammen sykehus for å tørre å gå løs på det spennende prosjektet.

Med på besøket var også Drammens ordfører Kjell Arne Hermansen, som gleder seg over samarbeidet og over at Drammen går nye veier.  

– Dette er et veldig spennende prosjekt. Og det at vi ser på nye muligheter og nye samarbeid som forhåpentligvis gjør veien bedre og tryggere for kvinner gjennom og svangerskapet, fødsel og barsel, er spennende, sier ordfører Kjell Arne Hermansen, og legger til

–  Jeg gleder meg til å se resultatene av dette.

Fire jordmødre i turnus

I prosjektet Min jordmor skal en gruppe på fire jordmødre ha omsorg for 150 kvinner og deres familie under svangerskap, fødsel og barseltid. Det skal sørge for en kontinuitet i alle fasene. Som gravid skal man få oppfølging av disse fire jordmødrene som går i turnus. De skal følge dem på kontroller på helsestasjonen på Konnerud, gjennom fødsel på sykehuset og i barseltiden når de har kommet hjem.

– Vi ble kontaktet av Vestre Viken om dette prøveprosjektet, og synes dette var spennende og en fin måte å inngå et godt samarbeid med Vestre Viken på, sier Pål Olsen, avdelingsleder helsefremmende tjenester 0-100.

– Dette er en vinn-vinn-situasjon både for kommunen, sykehuset og for innbyggerne – for å gi dem et best mulig tilbud, tilføyer han.

Inger Øverland, virksomhetsleder i helsefremmende tjenester 0-100, er glad for samarbeidet med sykehuset.

– Dette er spennende tjenesteutvikling. Og det viktige er jo hvordan mor har det i svangerskapet og i tiden etter, sier Øverland.

Mange mennesker står oppstilt på en linje. To menn og seks damer.
SPENTE: Marte Berger-Nortvedt, seksjonsleder Drammen sykehus, Inger Øverland, virksomhetsleder i Drammen kommune, Kjell Arne Hermansen, ordfører i Drammen kommune, Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister, Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund, Jeanette Sloth Hybjerg, jordmor i Drammen kommune, Pål Olsen, avdelingsleder i Drammen kommune og Bjørg Elise Wallumrød, kvalitetsrådgiver ved Drammen sykehus.

Starter opp i august

Bjørg Else Wallumrød, kvalitetsrådgiver gynekologi og fødselshjelp ved Drammen sykehus og Marte Berger-Nortvedt, seksjonsleder ved fødeavdelingen ved Drammen sykehus jobber med prosjektet i Vestre Viken. Det er de som søkte prosjektmidler, og som fikk med Drammen kommune med på samarbeidsprosjektet. 

– Det er veldig positivt at Drammen kommune er med, sier Bjørg Else Wallumrød.

Hun er glad for at prosjektet er i gang, og ser fram til oppstarten i august. 

I første omgang er det de som sogner til Konnerud helsestasjon som vil inngå i prosjektet. Det vil si familier som bor på Konnerud og Gulskogen. Grunnen til at de er valgt, er på grunn av antallet fødsler knyttet til den helsestasjonen.

– Dersom prosjektet er vellykket, er tanken å rulle det ut til alle helsestasjonene i kommunen, forteller Pål Olsen.

Drammensordfører holder en baby i armene. to kvinner står i bakgrunnen.
TRYGG: Liam (3mnd) og ordfører Kjell Arne Hermansen i god harmoni på helsestasjonen på Konnerud. Ingvild Kjerkol og jordmor Jeanette Sloth Hybjerg følger med i bakgrunnen.

Godt utprøvd

Det Drammen kaller Min jordmor kalles opprinnelig Caseload midwifery. Det er allerede kjent og godt utprøvd i mange andre land som New Zealand, Australia og Storbritannia. I landene der metoden har vært praktisert rapporteres det økt tilfredshet og lavere grad av utbrenthet hos jordmødre i ordningen.

I Drammen er et av målene at denne måten å organisere arbeidet på vil kunne bidra til å rekruttere og beholde jordmødre i kommunen og på fødeavdelingen.

– Dette har vi jobbet for

Min jordmor er som musikk i ørene for Lill Sverresdatter Larsen, leder i Norsk Sykepleierforbund.

– Dette har vi jobbet for å mange år. Forskning tilsier at det er slik vi bør jobbe, sier Sverresdatter Larsen og tilføyer:

– Den her måten å jobbe på vil gi kontinuitet for de gravide og de ansatte.