Ønsker tettere dialog med ulike eiendomsaktører

Drammen kommune inviterer sentrale aktører innen eiendomsutvikling til dialog om overordnede arealplan- og byggesaker.

Anne-Marie Vikla, kommunalsjef for arealplan, klima og miljø
BILDE: Kommunalsjef for arealplan, klima og miljø i Drammen kommune, Anne-Marie Vikla, inviterer eiendomsutviklingsaktører til dialog.

- Vi etablerer et administrativt planforum. Dit inviterer vi blant annet eiendomsutviklere, tiltakshavere, konsulenter og arkitekter. Målet er å skape en god møteplass for utveksling av informasjon og dialog om viktige planer som legger rammene for utviklingen av de ulike delene av Drammen kommune, sier Anne-Marie Vikla som er kommunalsjef for arealplan, klima og miljø.

Planforum 10. mars

Det første administrative planforumet gjennomføres 10. mars, og invitasjonene sendes nå ut. Det legges opp til at det blir mulig å delta både fysisk og digitalt på arrangementet.

- Planforumet skal være en arena for informasjon og dialog på plan- og byggesaksområdet. De ulike aktørene innenfor eiendomsutvikling sitter på mye kunnskap om hvordan gode lokalsamfunn skapes og har mange ideer om hvordan utviklingen bør skje. Vi ønsker at denne kunnskapen og alle ideene kan brukes i både by- og stedsutviklingen. Derfor håper jeg at de ulike aktørene ser verdien av en slik møteplass og vil påvirke planene som legges for utviklingen av Drammen kommune, sier Anne-Marie Vikla.

Innspill og synspunkter

Programmet for det første planforumet inneholder temaer som arbeidet med kommuneplanens arealdel, servicevennlige plan- og byggetjenester og boligreserven. Det legges opp til at næringsaktørene får god anledning til å komme med sine innspill og synspunkter på de ulike temaene.

Det planlegges ytterligere ett planforum før sommerferien.