Thurmannsvei har åpnet

Thurmannsvei har vært stengt siden rett før påske. I dag kunne turgåere igjen ta i bruk den flotte turveien. Det er fjernet store mengder steinmasser, montert steinsprangnett og rasgjerde.

Drammen kommune åpnet i dag Thurmannsvei etter 12 uker med fjellsikring. Det er blitt gjort betydelig med arbeider for å sikre turstien mot steinsprang og større skred.

To ansatte i Drammen kommune står på Thurmannsvei i området der som det har blitt gjort rassikring.
BIDE: Paulina Sowa. overlandskapsarkitekt i Drammen kommune og Nicholas Barth, byggeleder i Drammen kommune, foran et av de rassikrede områdene langs Thurmannsvei.

Totalt er det rensket ned 7- 800 kubikkmeter med steinmasser, noe som ville tilsvart omtrent 100 lastebillass med steinmasser. Massene ligger nå trygt på nedsiden av veien.  

- Området er også sikret med 400 sikringsbolter og det er montert 2000 kvadratmeter med steinsprangnett. I tillegg er det montert 70-80 meter med rasgjerde, sier Nicholas Barth, byggeleder i samferdsel, vei og park i Drammen kommune. 

Under arbeidet ble det store skader på både turstien og smijernsgjerde, men det er blitt utbedret og reparert, og det er flydd inn 35 storsekker med grus for å utbedre turstien.

Selv om Thurmannsvei nå er rassikret, så er dette fortsatt et rasutsatt området hvor det jevnlig må sjekkes for ras - og steinsprutfare, og gjøres tiltak deretter.  

Bilde av skråning i Thurmannsvei der det er rassikret
BILDE: Steinmasser er fjernet, steinsprangnett og rasgjerde er montert.