Fikk navnet Transformatorgata

Forslaget om å kalle en av de nye gatene på sykehustomta for Bernt Ingvaldsens gate ble nedstemt. I stedet får gata navnet Transformatorgata.

Med åtte mot sju stemmer vedtok hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet onsdag 8. juni rådmannens alternative forslag til navn på gata ved det nye sykehuset.

Historisk tilknytning

Både det opprinnelige forslaget om Bernt Ingvaldsens gate og det alternative navnet Transformatorgata var knyttet til den tidligere industrien som fantes i området der det nye sykehuset bygges. Bernt Ingvaldsen var administrerende direktør på A/S National Industri i perioden 1949–1968. Transformatorgata viser til hva som ble produsert ved National.

– Vi klarte ikke å bevare de gamle bygningene i området, og derfor er det fint at vi kan reflektere noe av historien for dette området i gatenavnet, sa Sølvi Therese Brandt Bestvold, som på vegne av Arbeiderpartiet fremmet rådmannens alternative forslag om Transformatorgata.

I tillegg stilte Venstres Herman Ekle Lund forslag om å kalle gata Bedringens vei. Dette ble nedstemt, mens Transformatorgata altså ble vedtatt med knappest mulig margin – åtte mot sju stemmer.

To veinavn til

To andre veier i kommunen fikk også nytt navn: En del av Bergveien i Solbergelva ble endret til Nedre Bergveien. Og en gangvei på Øvre Strøm fikk navnet Strømsmetten.

Rådmannens forslag om å kalle en gate inn til et nytt boligområde i Solbergelva for Vølloveien ble imidlertid sendt tilbake til rådmannen. Årsaken er reaksjoner fra innbyggere på at Vølloveien ikke er geografisk dekkende for der veien går.