Utdanner lærere for alle landets kommuner

Visste du at Drammen kommunes voksenopplæring leverer tjenester til alle landets kommuner? På oppdrag fra Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, utdanner de lærere i samfunnskunnskap. Disse lærerne underviser nyankomne innvandrere.

en mann og en dame foran bilde av jordkloden som holdes i henner
BILDE: Avdelingsleder Språktjenester Süleyman Günenc og rektor for voksenopplæringen Elisabet Engeset er klare for et nytt kurs. De skal samle 40 studenter via Teams. Temaet denne gangen er «Fra Eidsvoll til Utøya»- om utviklingen av det norske demokratiet.

Det kommer personer til Norge fra alle verdenshjørner. Det betyr igjen at voksenopplæringen har behov for lærere som behersker disse språkene.

Kommuner som har behov for kvalifiserte lærere i  samfunnskunnskap rekrutterer ressursene i forhold til sitt språkbehov. Da ser de til Drammen, og melder dem på etterutdanningskurs på voksenopplæringen i Drammen.

– Vi har utdannet lærere i cirka 70–75 forskjellige språk. Det som er regelen, er at innvandreren skal få tilbud om samfunnskunnskapsopplæring på sitt morsmål. Det kan bli en utfordring om det kommer noen som snakker et språk vi knapt har hørt om, men vi har alltid funnet løsninger, sier avdelingsleder for språktjenester Süleyman Günenc.

Inntekt for kommunen

Språktjenester ved voksenopplæringen har vært kompetanseleverandør for Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (tidligere Kompetanse Norge) i 11 år og har organisert etterutdanningskurs i alle disse årene. Behovet ble større og større, og tjenesten ble lagt ut på anbud. I 2019 vant Drammen voksenopplæring anbudet som var på to år, med opsjon på ett og ett år.

– Vi er nå inne i første opsjonsperiode. I desember får vi vite om vi får opsjonen på siste året også, forklarer Günenc, som har jobbet ved voksenopplæringen i 24 år.

Direktoratet bestiller tre moduler to ganger i året. Det er cirka 40 deltakere på hvert kurs. Før pandemien var det i hovedsak fysiske samlinger som foregikk på hoteller rundt om i landet, men i løpet av pandemien ble undervisningen digital via Teams.

Må bestå eksamen

Det er en rett og en plikt for de fleste nyankomne voksne flyktninger og innvandrere at de skal gjennomgå undervisning i norsk og samfunnskunnskap. Bestemmelsen er at undervisningen i samfunnskunnskap skal skje på elevens morsmål, og for å få permanent oppholdstillatelse må de ha bestått eksamen.

I 2021 var det over 600 personer som gjennomførte kurset via voksenopplæringen i Drammen. Enten ved fysisk frammøte eller digitalt.

Tilbyr nett- og hybridkurs til innvandrere

En annen inntektskilde er kommunens egne 75 timers kurs i samfunnskunnskap til innvandrere i Drammen. Når slike kurs settes opp, så gis tilbudet også til andre kommuner. Elever med kort vei kan fysisk møte opp i Drammen, mens andre kun møter klassen via Teams. Disse elevene kommer fra hele landet.

Totalt sett blir det besparelser for kommunene, også for Drammen. Mindre ressurser går til utdannelse av lærerkrefter og tilbudet i spesielle språk kan gis oftere, og med godt kvalifiserte lærerkrefter.

– Kommunene melder inn til oss, vi koordinerer og setter opp kurs etter behov. På den måten blir det kortere ventetid og kommunene slipper å holde kurs for kanskje bare én deltaker, avslutter avdelingsleder, som er godt kjent med alle som jobber med innvandrere og språkopplæring rundt om i norske kommuner.