Victor bidrar til at stemmer blir hørt og at folk blir sett

Victor Wiremoguy Logan startet som erfaringskonsulent i Drammen kommune i januar, og allerede nå høster ungdommer og kommunen frukter av arbeidet hans. Erfaringskonsulenten er knyttet til prosjektet "Ungdom i fokus".

Mann i mørk dynejakke. Bilde er tatt innendørs
BILDE: Victor Wiremoguy Logan er ansatt i områdesatsingen Strømsø 2030. Hans nedslagsfelt er kommunedel 7, som er Strømsø nedenfor Vestfoldbanen, Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen.

Victor Wiremoguy Logan jobber som erfaringskonsulent på Strømsø. Han jobber i ungdomsmiljøer og er et bindeledd mellom skole, hjem og fritid.

Logan er 25 år og han kjenner Strømsø som sin egen bukselomme. Han er født i Ghana, og kom til Norge som flyktning da han var åtte år. Rendalen ble hans første møte med Norge, før han flyttet til Drammen. I Drammen har han fått et stort kontaktnett, og han er blitt en viktig person i kommunens ungdomsmiljøer.

– Det er mange ting med denne jobben jeg liker. Den er så bra at jeg føler nesten ikke at det er en jobb, sier Victor og smiler før han fortsetter:

– Skal jeg sette fingeren på noe bestemt som jeg er tilfreds med, så er det å kunne utgjøre en forskjell for andre. Se folk og lytte til dem.

En del av områdesatsingen – Strømsø 2030

Hovedmålet for Strømsø 2030 er at flere beboere skal få styrket sine levekår gjennom en varig bedring av tjenester og nærmiljøkvaliteter. Innsatsområdene er blant annet sysselsetting, utdanning og oppvekst.

Erfaringskonsulenten er knyttet til prosjektet "Ungdom i fokus", som handler om å etablere alternative mestringsarenaer for ungdom for å styrke gjennomføring sin videregående opplæring. Å bruke en erfaringskonsulent inn mot ungdomsarbeidet i kommunen er ikke et nytt tiltak, men det er nytt på Strømsø. Kommunen har erfaring med dette fra Fjell.

– Erfaringskonsulenten har innpass i et miljø som kommunen tradisjonelt sett ikke har hatt så god kontakt med, spesielt på kveldstid. Viktor har en god relasjon til ungdommene. Han snakker deres språk, og ikke minst vet han hvor skoen trykker. Han hjelper ungdommer med å navigere i kommunens tjenester. Vi ser at han oppnår kontakt med ungdommene og gjør dem bevisste på hvilken ressurs de er, sier Kari Dehli Halvorsen, virksomhetsleder ved knutepunkt Strømsø.

Åse Kvalfoss, rektor ved Marienlyst ungdomsskole, ser positivt på arbeidet erfaringskonsulenten gjør. På Marienlyst skole møter han elevene i storefri og gjør avtaler med dem for ettermiddagen.

– Vi har ikke tidligere hatt en erfaringskonsulent, men dette tilbudet er veldig bra. Viktor er godt egnet fordi han har en god relasjon med ungdommene, noe som er avgjørende, sier rektor Åse Kvalfoss.

Lærere har kontakt med foreldrene til ungdommene i møter og per telefon. Den kontakten handler i vesentlig grad om eleven og hvordan skolearbeidet går. Erfaringskonsulenten jobber på tvers av skole, hjem og fritid.

– Erfaringskonsulenten gir oss en mer helhetlig tilnærming, sier rektor Åse Kvalfoss.

Hun mener også at hans bidrag gir større tilstedeværelse på skolen og motivasjon for skolearbeidet til flere av elevene.

Lekserommet ved knutepunkt Strømsø blir viktig for disse elevene. To dager i uka gis det leksehjelp av en lærerstudent og Viktor er også til stede her.

Hold fokus!

Victor er en omsorgsperson og han er en aktiv deltaker i mange ungdommers hverdag. Han er en samtalepartner, ikke bare for ungdommen, men for foreldrene deres også.

– Jeg blir kontaktet når noen trenger hjelp og når noen lurer på noe, forklarer Victor.

Han er opptatt av at ungdommene skal holde fokus.

– Man blir distrahert! Det skjer mye og det kan virke inn på prioriteringene. Ha en god plan, sier Victor.

Individuelle behov

Tidligere har Victor hatt flere jobber, også ved siden av skolen, og ikke minst har han hatt plikter hjemme. Erfaringskonsulenten har rukket å få solid jobberfaring til tross for sine 25 år. Han har jobbet med ungdom, han har vært i tekstilindustrien og jobbet på bensinstasjon for å nevne noe. I noen perioder har han hatt flere jobber samtidig og syvdagers uke i perioder, men det er noe han ikke anbefaler.

Én ting tar han med seg fra tidligere jobber:

– Mennesker har individuelle behov, sier han alvorlig.

Han forsto tidlig at folk er forskjellige. Det krever at de blir behandlet forskjellig også.

– Jeg sår et lite frø. Hos noen vokser det raskere enn hos andre. Ingen er like, og det vi trenger er også ulikt, reflekterer han.

Ta kontakt

Er du ungdom og trenger noen å snakke med, så kan Victor være rett person. Victor kan du nå på @snaplogan på Snapchat og på telefon 90 65 29 52.

– Bor du i kommunedel 7 på Strømsø er det bare å ta kontakt, sier Victor før han haster videre til neste oppgave.