Viktige bidragsytere

Det høye sykefraværet blant ansatte i både skole, barnehage og innen helse og omsorg har gjort at kommunen har søkt etter tilkallingsvikarer som kan stille opp på kort tid. Ordføreren er takknemlig og glad for den gode responsen.

I løpet av den siste halvannen uken har rundt 300 personer meldt sin interesse for å jobbe som tilkallingsvikar i kommunen. Litt over 200 har meldt sin interesse for å bidra innen skole og barnehage, mens i underkant av 100 ønsker å bidra innen helse og omsorg.

- Det er gledelig at så mange har vist sin interesse. Disse vikarene er svært viktige for kommunen, særlig i en tid med pandemi og høyt sykefravær. De er med på å holde hjulene i gang i en krevende tid. Derfor er jeg også takknemlig for at så mange er villige til å gjøre en innsats for kommunen og dermed fellesskapet, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Portrett av Monica Myrvold Berg på Spiralen
BILDE: Monica Myrvold Berg er takknemlig for at så mange har meldt sin interesse for å jobbe som vikarer i en krevende tid for kommunen.

Det høye antallet koronasmittede har ført til høyt sykefravær blant ansatte både i Drammen og veldig mange andre kommuner i landet.  Det gjør det utfordrende å holde driften i tjenestene i gang. Derfor har Drammen kommune gått bredt ut for å rekruttere tilkallingsvikarer til å jobbe både i skole, barnehage og innen helse og omsorgstjenesten.

Takknemlige

Sudhir Sharma, konstituert kommunalsjef Hjemmetjenester og institusjon, Anne-Hilde Crowo, kommunalsjef Helsetjenester og Thomas Larsen Sola er både glade for alle som melder sin interesse og takknemlige for den store responsen som har vært hittil.

- Dette er til stor hjelp nå som det er krevende å holde hjulene i gang i helse- og omsorgstjenestene. Alle som har meldt sin interesse vil få en tilbakemelding og de aktuelle vil bli kontaktet fortløpende de kommende dagene, sier Sudhir Sharma.

Selvom mange allerede har fått et tilbud, er det fortsatt mulig å søke jobb som tilkallingsvikarer.