Vis hensyn på den midlertidige brua

Vis hensyn til andre trafikanter på den midlertidige gang- og sykkelbrua, er den klare oppfordringen fra prosjektsjef Tommy Iversen.

18. mai måtte mange drammensere legge om sine daglige vaner. Bybrua ble stengt, og den midlertidige gang- og sykkelbrua åpnet. På Bybrua var det to fortau med tre meter bredde, og i tillegg sykkelfelt. På den midlertidige brua må alle de myke trafikantene dele på tre meter bredde.

Etter ei uke kan prosjektsjef for Bybrua, Tommy Iversen, slå fast at omleggingen stort sett har gått bra, men noen utfordringer har det vært.

bilde av den nye midlertidige gang- og sykkelbrua sett fra bragernes
BILDE: Den nye midlertidige brua er nå åpen.

- Vi visste at det ville bli trangt på den midlertidige brua i rushtidene, sier Iversen.

- I periodene da mange bruker brua, er det ekstra viktig å vise hensyn. Særlig er det viktig at syklister setter ned hastigheten, og når det er veldig mange mennesker på brua, bør sykler trilles. Dette handler både om trafikksikkerhet og opplevelsen av trygghet. Det er ikke noen god opplevelse å føle at man blir «sneiet» av en sykkel i høy hastighet, fortsetter Iversen.

Han peker også på at alternative bruforbindelser kan være aktuelle for noen, særlig Ypsilon og Øvre Sund bru. På Øvre Sund bru er det avsatt eget areal til syklende, og man kan fortsette mot sentrum på sykkelveien gjennom parken.

Elsparkesykler

Gert Myhren i kommunens virksomhet for samferdsel, vei og park har ansvaret for oppfølging av utleie-elsparkesyklene fra kommunens side. Han har registrert at noen har tatt til orde for å forby elsparkesykler på den midlertidige brua.

- Vi har gjort to tiltak. For det første er det innført saktesone med hastighet 6 km/t for utleie-elsparkesykler. For det andre er det innført parkeringsforbud på hele brua. Vi har dessverre hatt noen problemer med å få parkeringsforbudet til å fungere, og det har blitt parkert elsparkesykler i toppen av trappa på Strømsøsiden, sier Myhren.

Kommunen har hatt mye kommunikasjon med elsparesykkelaktørene de siste dagene for å få parkeringsforbudet til å fungere som det skal.

- Tirsdag morgen var det ingen feilparkerte elsparkesykler på brua, jeg håper dette er en indikasjon på at forbudet nå fungerer som det skal. Vi håper at saktesone og parkeringsforbud vil være tilstrekkelige tiltak, og ønsker å la dette få noen flere dager for å gå seg til. Viser det seg at det ikke er tilstrekkelig, kan det bli aktuelt å vurdere et ferdselsforbud, men vi håper ikke det blir nødvendig, sier Myhren.

Også han understreker betydningen av å samspille og ta hensyn til hverandre på den smale brua.

Pendelbuss

For dem som ikke ønsker eller kan gå over den midlertidige brua, finnes det også et tilbud om en gratis pendelbuss som hvert 20. minutt går mellom busstasjonen på Strømsø og Bragernes torg. Bussen er i første omgang en forsøksordning, og etterspørselen vil avgjøre om tilbudet opprettholdes.