Nærutvalget i kommunedelen består av tolv medlemmer; fire politikere og åtte innbyggere fra kommunedelen. Medlemmene møtes fire ganger i året.

Medlemmer

 • Angelica Bråten
 • Svenn Oddli
 • Linda Olsen
 • Aleksander Schi
 • Randi Magnhild Soltvedt
 • Linett Steen Strømnes
 • Mari Tandberg
 • Ingjerd Faret
 • Åpen plass - ungdomsobservatør

Miljøpartiet De Grønne

 • Gro Nebell Aronsen (Permisjon)
 • Personlig vara: Ståle Sørensen

Høyre

 • Andreas Muri 
 • Personlig vara: Terje Larsen

Fremskrittspartiet

 • Øystein Lauritzen
 • Personlig vara: Roger Thomas Volden

Arbeiderpartiet

 • Ole Lønseth
 • Personlig vara: Trine Bingen

Opptak av nærutvalgsmøter

Alle møter i nærutvalgene blir gjennomført digitalt inntil videre. 

Referat fra møter i nærutvalget

Dokumenter