Møtekalender

Mandag

Klokka 19.30

 • Oppstartsmøte i nærutvalget
 • Velkommen, agenda for møtet og presentasjon av møtedeltakerne.
 • Bli kjent
 • Hensikt med nærutvalg – avklare forventninger
 • Hvordan skal vi jobbe sammen fremover?
 • Valg av leder
 • Kommuneplanens samfunnsdel og oppgave til neste møte
 • Takk for møtet

Medlemmer

Innbyggere

 • Angelica Bråten
 • Cecilie Næss-Solberg
 • Svenn Oddli
 • Linda Olsen
 • Aleksander Schi
 • Randi Magnhild Soltvedt
 • Linett Steen Strømnes
 • Mari Tandberg
 • Åpen plass - ungdomsobservatør

Politikere

Miljøpartiet De Grønne

 • Gro Nebell Aronsen
 • Personlig vara: Ståle Sørensen

Høyre

 • Andreas Muri 
 • Personlig vara: Terje Larsen

Fremskrittspartiet

 • Øystein Lauritzen
 • Personlig vara: Roger Thomas Volden

Arbeiderpartiet

 • Ole Lønseth
 • Personlig vara: Trine Bingen

Kontakt

 • Koordinator: Thea Risvik Stokke
 • Epost: 
 • Tlf: 959 46 159

Vil du bidra?

Nærutvalgene søker ressurspersoner som kan hjelpe til med tilrettelegging og aktiviteter.