Tema:

Omstillingsdyktig næringsliv

En ny epoke for havna og dens utvikling

Fra 21. juni er Drammensregionens interkommunale havnevesen (DIH) historie og omdannes til aksjeselskapet Drammen Havn AS. I dag signerte ordførerne i Drammen, Lier og Asker på stiftelsespapirene.

Eierne vedtok fusjon

Under tirsdagens ekstraordinære generalforsamlinger i Glitre Energi og Agder Energi ble fusjonen mellom selskapene vedtatt.

Drammen klatrer på listen i kommune-NM

Drammen kommune går fram fem plasser i NHO-kåringen kommune-NM. Drammen ligger nå på 55. plass blant alle kommunene i landet, og dette er det beste resultatet etter kommunesammenslåingen.

Samarbeidsavtale skal gi enda bedre støtte til gründere

Kommunene Drammen, Lier og Øvre Eiker undertegnet mandag 28. mars en samarbeidsavtale med Viken fylkeskommune om drift av en etablerertjeneste i Drammensregionen. Med som avtaleparter og bidragsytere er også NAV Drammen og Innovasjon Norge.