Gjeldende strategier, retningslinjer og vedtekter for plan- og byggesaker