Skolekretser viser skoletilhørighet for elever i grunnskolen.

Skolekretser

Skolekrets Skolekretsen til Består av
1 Killingrud ungdomsskole Killingrud ungdomsskole og Solberg barneskole
2 Eknes ungdomsskole Eknes ungdomsskole, Stenseth barneskole og Krokstad barneskole
3 Veiavangen ungdomsskole Veiavangen ungdomsskole, Åsen barneskole, Mjøndalen barneskole og Steinberg barneskole
4 Svensedammen ungdomsskole Svensedammen ungdomsskole, Konnerud barneskole, Hallermoen barneskole og Vestbygda barneskole
5 Galterud ungdomsskole Galterud ungdomsskole,Skoger barneskole og Fjell barneskole
6 Kjøsterud ungdomsskole Kjøsterud ungdomsskole, Åssiden barneskole og Aronsløkka barneskole
7 Børresen ungdomsskole Børresen ungdomsskole, Øren barneskole og Bragernes barneskole
8 Gulskogen skole Gulskogen ungdomsskole, Gulskogen barneskole og Rødskog barneskole
9 Marienlyst ungdomsskole Marienlyst ungdomsskole, Åskollen barneskole, Danvik barneskole og Brandengen barneskole
10 Svelvik ungdomsskole Svelvik ungdomsskole, Tangen barneskole og Tømmerås barneskole
Bilde som viser kart over skolekretsgrenser for ungdomsskoler
BILDE: Kart over skolekretser

Har du spørsmål?

Ta kontakt med nærskolen for å få vite detaljer om hvor skolekretsene er i ditt nærmiljø.