Det vil ikke bli endring i skolekretsene våren 2020.

Praksis før 2020

Tidligere Svelvik kommune, tidligere Drammen kommune og tidligere Nedre Eiker kommune har hatt ulik praksis når det gjelder skolekretsgrenser. 

Praksis i Drammen

For å få lik praksis må dette harmoniseres for Drammen kommune. Inntil dette er gjort vil tidligere regler etter gamle kommunegrenser gjelde. Om du usikker på hvilke regler som gjelder for ditt nærmiljø kan du ta kontakt med nærskolen for å vite mer.

Nye elever i skolen

Har du barn som skal starte på skolen i august 2020? Eller har du flyttet til kommunen, og har barn som skal begynne på skolen i Drammen? Ta kontakt med den nærmeste skolen der du bor, og spør om hvilke regler som gjelder for ditt nærmiljø.