- Gir oss viktig kunnskap

I mars ble resultatene av den første innbyggerundersøkelsen i Drammen kommune lagt fram. Nå er resultatene av undersøkelsene blant frivillige lag og foreninger og næringslivet klare.

Ordfører i Drammen kommune  Monica Myrvold Berg
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg

– Vi tar med oss resultatene fra alle undersøkelsene som er gjennomført. Her er det mye viktig kunnskap og informasjon om hva som er viktig for ulike aktører i kommunen vår og hvilke forventninger de har, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Foreslår tiltak i temaplanene

Frivillighetsundersøkelsen ble sendt til 663 organisasjoner. Én av fire organisasjoner har besvart undersøkelsen, og dette anses som en svært bra svarprosent på en slik undersøkelse.

– Frivillighetsundersøkelsen gir oss et godt kunnskapsgrunnlag for arbeidet som skal gjøres fremover. I temaplanene som nå er ute på høring og blir diskutert i de fleste nærutvalgenes møter, er det også foreslått en del tiltak som vil imøtekomme behovene som denne undersøkelsen nå avdekker, sier ordføreren.

Det skal også utarbeides en strategi for kommunens samarbeid med frivilligheten. Tilbakemeldingene som har kommet fra frivillige lag og foreninger gjennom denne undersøkelsen, vil også være et viktig grunnlag for utarbeidelsen av den nye strategien.

Lav svarprosent

Næringsundersøkelsen har en mye lavere svarprosent. Denne undersøkelsen ble sendt ut til tett oppunder 900 selskaper, men bare 77 har svart. Og blant de 77 er det mange som har besvart en del av spørsmålene med «vet ikke».

– Vi skulle gjerne hatt flere svar fra næringslivet på denne undersøkelsen. Samtidig vet vi at næringslivsaktørene har mange andre arenaer for dialog med kommunen. Så det viktigste for oss er at næringslivet opplever at det er enkelt å komme i kontakt med kommunen for å fremme sine synspunkter og at vi kan følge opp deres ønsker og behov, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Det skal vedtas en strategisk næringsplan for Drammen kommune. Tiltakene som foreslås inn i denne planen vil i mindre grad være begrunnet med resultatene i næringsundersøkelsen, men heller ut fra innspill fra næringslivet som har kommet gjennom andre kanaler.

Her presentasjonene av de to undersøkelsene som ble lagt fram for kommunestyret: