- Dette er politikk i praksis

Barne- og familieminister Kjersti Toppe besøkte Knutepunkt Strømsø og Galterud skole torsdag formiddag. Hun ble imponert, og mente Drammen har gjort et stort funn.

- Jeg synes det er helt supert å være her å få høre om alt det gode arbeidet som gjøres - både tankegangen, hvordan det jobbes for å bedre tilhørighet og deltakelse, og det å løfte hele samfunnet gjennom å løfte nærmiljøet, sa barne- og familieminister Kjersti Toppe da hun besøkte Knutepunkt Strømsø torsdag formiddag.

Fire personer oppstilt ved siden av hverandre på kuntepunkt strømsø
BILDE: Monica Myrvold Berg (t.v), Kari Dehli Halvorsen, Victor Logan og Kjersti Toppe.

Hun var imponert over jobben som gjøres ved knutepunktet på Strømsø, der en viktig målsetting er å skape dialog mellom kommunen, innbyggere, frivilligheten og andre aktører i kommunedelene. En annen viktig målsetting er å bygge aktuelle og attraktive møteplasser, samt bygge et koordinert og tverrfaglig tjenestetilbud.

Virksomhetsleder Kari Dehli Halvorsen, Stine Brastad Blekkan, fagleder ved Knutepunkt Strømsø og Håkon Andre Solberg, konsulent ved Knutepunkt Strømsø presenterte både satsingen ved Knutepunkt Strømsø og Strømsø 2030, områdesatsingen på Strømsø. I tillegg fortalte Victor Logan om sitt arbeid som erfaringskonsulent i kommunedelen. 

portrett bilde av Kjersti toppe. Ryggen til ordfører Myrvold Berg i forgrunnen.
BILDE: Barne- og familieminister Kjersti Toppe synes det var interessant å høre om hvordan det jobbes på Knutepunkt Strømsø.

- Et funn for kommunen

Kjersti Toppe påpekte etter det organiserte opplegget at det er veldig mye barnevern i arbeidet som gjøres på Knutepunkt Strømsø, blant annet gjennom samarbeidet mellom barnehage, skole, nærmiljø og fritidsaktiviteter.

- Dette er jo politikk i praksis. Vi kan på stortinget vedta overordnede målsettinger om at vi vil ha inkludering, hindre utenforskap og tidlig innsats. Og her ser vi en tydelig måte å gjøre det på. Jeg er veldig imponert over måten det jobbes på, sa Toppe.

Toppe trakk også fram erfaringskonsulent Victor Logan som et strålende eksempel på noe som fungerer godt.

- Han er jo et funn for kommunen, og gjør en stor og viktig jobb for nærmiljøet, sa statsråden.

Her kan du lese mer om jobben Victor Logan gjør.

Victor Logan synes det var fint å kunne fortelle direkte til statsråden hva de jobber med. Han er takknemlig for å ha muligheten til å gjøre den jobben han gjør og var glad for å kunne være til stede og prate foran statsråden.

- Jeg er ikke helt vant til skryt og tror ikke jeg skal vende meg til det heller, smilte Victor Logan og fortsatte:

- Men det er ikke bare meg, vi er mange som spiller sammen i et mye større bilde. Jeg er takknemlig for å kunne fortelle om jobben vi gjøre og effekten av det arbeidet. Og at de tar seg tid til å sitte å høre, det er jeg veldig glad for, sa Logan.

to personer holder en presentasjon for statsråd Kjersti Toppe på Knutepunkt strømsø.
BILDE: Stine Brastad Blekkan og Victor Logan presenterer hvordan de jobber på Knutepunkt Strømsø.

Stolt ordfører

- Det å få lov å ha ministeren på besøk og kunne vise frem hva som gjøres her på Knutepunkt Strømsø, gjør meg stolt, sa ordfører Monica Myrvold Berg.

Virksomhetsleder Kari Dehli Halvorsen synes det var både stas og hyggelig å få besøk av statsråden, og opplevde en lydhør og nysgjerrig statsråd.

- Det er flott å kunne fortelle statsråden om våre erfaringer så langt. Jeg opplever at de tar tak i det vi presenterer om tverrfaglig innsats på et lavt nivå for å unngå at folk utvikler større problemer eller trenger tyngre tjenester. De var tydelig opptatt av dreiningen fra tyngre barneverntiltak og over til forebygging, sa Dehli Halvorsen.

Besøkte Galterud

Etter besøket på Knutepunkt Strømsø forflyttet statsråden seg til Galterud skole for å høre om mangfold og inkluderingstiltak ved skolen. Kjersti Toppe fikk høre Galterudsangen, samt ha en dialog med elever, Fau og lærere ved skolen. Ordfører Monica Myrvold Berg deltok også i samtalen.

Noen av elevene beskrev hvordan det er å være elev på Galterud skole. De pratet om møtene mellom elever fra tre helt ulike skoler og hvordan de opplevde det som positivt i sin skolehverdag. Og noe av det som ble framhevet var viktigheten av å være sammen for å få til inkludering i samfunnet vårt.