Bruløpet for tiende gang

Bruløpet er for de som vanligvis ikke deltar på mosjonsløp. Nettopp derfor er dette løpet ekstra viktig og ekstra motiverende for deltakerne. Onsdag 12. oktober arrangeres Bruløpet for tiende gang.

Fire damer iført grønne Bruløpet-t-skjorter på Ypsilon.
BILDE: Karine Juel (f.v) fra Fontenehuset, Katrin K. Jensdottir fra Energihuset, Anne Undall fra Tilrettelagt fritid, Hanne Øien fra Energihuset og Karoline Bernhoft-Osa fra tilrettelagt fritid i Drammen kommune.

Bruløpet er et mosjonsløp for personer som har utfordringer knyttet til egen psykiske helse. Det er et gateløp mellom bruene i Drammen, der målet er å gi deltakerne en sosial opplevelsesdag. For Bruløpet er ikke bare et løp. Det er en hel dag med foredrag, konserter og opplevelser. Bruløpet i Drammen har blitt en sosial dag og et arrangement det knapt finnes maken til.

–  Bruløpet har etablert seg som en viktig dag knyttet til markeringen av Verdensdagen for psykisk helse i Drammen, sier Anne Undall i Tilrettelagt fritid i Drammen kommune.

En viktig dag

Bruløpet og hele arrangementet på Union scene er gratis, og for alle - uansett fysisk form. Det er påmelding slik at arrangørene vet antall deltakere som kommer. Bruløpet er en viktig dag for mange, og deltakerne kommer tilbake år etter år.

– Bruløpet handler om å gjøre noe sammen og treffe andre. De kjenner på støtten de får i hverandre, sier Hanne Øien, ansatt ved Energihuset og fortsetter:

– Det handler om viktigheten av å være en del av et fellesskap og ikke kjenne seg aleine. For de er ikke aleine. Vi har alle en psykisk helse.

deltakere som løper Bruløpet i 2019, langs elva mellom ypsilon og bybrua på Bragernessiden.
BILDE: Bilde fra Bruløpet i 2019. 12. oktober går løpet av stabelen igjen.

Verdensdagen for psykisk helse

Verdensdagen for psykisk helse er med på å skape åpenhet rundt psykisk helse, og den gir kunnskap om temaet. Årets tema er «Vi trenger hverandre. Løft blikket».

Den nasjonale befolkningskampanjen markeres av tusenvis av mennesker over hele landet mellom 25. september og 22. oktober hvert år. Det er 30 år siden Verdensdagen for psykisk helse ble opprettet. Og selve dagen markeres i mer enn 150 land 10. oktober.

Godt samarbeid

De første årene Bruløpet ble arrangert, sto Mental Helse Drammen som arrangør med kommunen som koordinator. I 2019 ble kommunen, med avdelingen Tilrettelagt fritid i spissen, hovedarrangør. Fortsatt var Mental Helse Drammen en sentral brikke i Bruløpet i Drammen. Nå er også representanter fra Energihuset, Fontenehuset Drammen og Frisklivssentralen i Drammen med som arrangører.

– Dette arrangementet er et eksempel på godt samarbeid mellom kommune og frivilligheten. Sammen har vi klart å skape et løp helt ulikt de fleste andre mosjonsløp i landet, sier Anne Undall.

–   Mange av nåværende og tidligere deltagere bruker Bruløpet som et årlig mål å trene mot, sier hun.

Per Christian Ellefsen kommer

Dagen starter med at politiker Ana Maria Silva-Harper åpner årets arrangement på Union scene. Deretter blir det åpning av kunstutstilling med verk malt av brukere fra aktivitetssenteret Energihuset, det blir foredrag med skuespiller Per Christian Ellefsen, mens sangkoret Blå resept skal synge.

I underkant av 300 mennesker har meldt seg på årets løp. Selve løpet starter med oppvarming ved Per Sivle-statuen utenfor Drammensbiblioteket. Man kan løpe både kort og lang løype, og delta med og uten tidtaking.

  • 09.30: Åpning av løpet ved Ana-Maria Silva-Harper på Union scene, samt kulturelle innslag, åpning av kunstutstilling og foredrag ved Per Christian Ellefsen
  • 11.45: Start mosjonsløp
  • 12.45: Musikkinnslag, innlegg fra Fontenehuset Drammen og loddtrekning
  • 14.00: Afterun ved Fontenehuset med høstsuppe 

Markeringen fortsetter på Union scene etter målgang, og avsluttes deretter på Fontenehuset i Kreftingsgate. Der blir alle invitert til høstsuppe som en kjærkommen avslutning på dagen.