Et friskere liv med frisklivssentralen

Kjetil Fjellheim var i så dårlig form at han nesten ikke kom seg ut av sofaen. Frisklivssentralen bidro til en total livsstilsendring for 56-åringen fra Skoger. Han mener det har reddet livet hans.

Sist endret:

Vi er på en treningsøkt med frisklivssentralen. Tre instruktører

og omtrent 15 deltakere. De møtes to ganger i uken. Uansett vær. Damer og menn i varierende alder med ett felles mål: Livstilsendring for en bedre helse og et bedre liv.

Kjetil Fjellheim biter tennene sammen og spurter opp gangveien bak Marienlyst ungdomsskole. En liten løpsduell med en av de andre deltakerne resulterer i store smil og påfølgende latter. Det er godtvondt, men han liker det. Og nå vet 56-åringen at kroppen tåler det.

Livsstilsendring

Disse spurtene kunne ikke 56-åringen fra Drammen gjort for et halvt år siden.

– Jeg ble andpusten da jeg gikk ut av sofaen. Ofte satt jeg meg i stolen ved siden av, fordi det var litt mindre slitsomt å reise seg fra den.

Kjetil Fjellheim

I dag løper han opp gangveien, tar utfall, kneløft og armhevinger mot et snødekket tre.

Hvordan skjedde det egentlig?

Kjetil Fjellheim hadde hørt om frisklivssentralen, men trodde det var et tilbud for mennesker med fysiske skader. Da han forsto at det også gjaldt livsstilsendring, tenkte han:    

– Yes! Endelig er det vanlige folks tur til å få bistand på en god måte for å gjennomføre livsstilsendring uten ekstreme ting som 16 ukers h...

En mann i svarte klær og lue løper ute i snøen. En annen mann løper motsatt vei.
LØPE: Dette kunne ikke Kjetil Fjellheim for et halv år siden. Frisklivssentralen har bidratt til at han har kommet seg opp av stolen og inn i treningstøyet.

Føler seg ivaretatt

Ett halvt år etter at han startet opp føler Fjellheim seg som et nytt menneske. Med ny giv, ny energi og en sterkere kropp.

– Det tyngste var å møte opp de to-tre første gangene, men så ble det bare lettere og lettere, sier han.

Det å bli med på frisklivstrening framfor å trene på et ordinært treningssenter mener Fjellheim er to forskjellige verdener. Og frisklivs-verdenen passer ham perfekt. På frisklivssentralen føler han seg ivaretatt for den han er.

– Du får støtte av de ansatte og alle de du trener sammen med. Og det er uten forpliktelser til andre enn deg selv, forteller han og tilføyer:  

– Her blir man så godt mottatt. Man føler seg velkommen og ivaretatt, og dine behov og utfordringer blir lyttet til.

En dame og en mann står med uteklær på en gangvei. Marienlyst skole i bakgrunnen
INSTRUKTØR: Fysioterapeut Marie Thorne Narverud er en av instruktørene på frisklivssentralen. Kjetil Fjellheim er takknemlig for hjelpen han har fått fra henne og de andre ansatte ved frisklivssentralen.

Trener jevnlig 

Nå trener Fjellheim to ganger i uken på frisklivssentralen. I tillegg til at han går flere kilometer med hundene sine daglig, trener han utholdenhet i bakken ved der han bor.

– For meg har tilbudet på frisklivssentralen faktisk betydd forskjellen på liv og død. Det høres grotesk ut, men det er sant. Min livsstilsendring har reddet meg fra en akutt tidlig død. Med de små skrittene som frisklivssentralen ber meg fokusere på, har jeg heldigvis klart å endre mitt liv.

Har du noen råd til de som synes det er vanskelig å komme i gang med å endre vaner?

– Mitt råd til de som ønsker å få til en livsstilsendring, er å ikke gape over for mye på en gang. Ta små skritt, gjør små forandringer. Så vil du merke fort at de små skrittene hjelper deg videre.

En mann trener ute i snøen. I forgrunn er det en kvinnelig instruktør med ryggen i mot. På ryggen står det frisklivssentralen
TRENER: Kjetil Fjellheim trener nå i gjennomsnitt fire ganger ukentlig, i tillegg til å gå tur med hunden.

Hva, for hvem og hvordan

Hva er egentlig frisklivssentralen og hvem er det for? Vi har tatt en prat med Marie Thorne Narverud, fysioterapeut, om tilbudet ved frisklivssentralen .

Hva slags tilbud har frisklivssentralen?

Frisklivssentralen har ulike tilbud for deg som vil endre levevaner. Vi har trening i gruppe og kurs innen kosthold, røykeslutt, søvn og belastningsmestring. Vi gir også individuell veiledning innen disse temaene. 

Hvem er tilbudet for?

Tilbudet er for voksne personer som har nytte av å endre levevaner fordi de har fått en sykdom, eller har økt risiko for å få en sykdom på grunn av sine levevaner. Det kan handle om alt fra diabetes type 2, muskel- og skjelettplager og hjerte- og karsykdom til psykiske helseplager og ensomhet. I tillegg må du selv ønske en endring og trenge hjelp til å komme i gang.  

Hvordan kan jeg få tilbudet?

– Du kan få en frisklivsresept av fastlegen eller annet helsepersonell. En slik resept handler om at du får en bekreftelse at dette er et tilbud som kan være nyttig for deg. Du kan også ta kontakt med oss direkte. Du kan ringe oss, sende en melding eller komme innom lokalene våre.  

Hva krever det av meg?

– Å benytte et tilbud hos frisklivssentralen krever at du har tid og lyst til å møte opp på samtaler/kurs/trening etter avtale. Det krever også at du, med hjelp fra oss, setter et mål og legger en plan. 

Hvor mye tid må jeg egentlig bruke?

– Hvor mye tid du må bruke vil variere. Vi lager en avtale som passer for deg, men vær oppmerksom på at alle våre tilbud foregår i ordinær arbeidstid (dagtid på hverdagene). Hvis du deltar på trening kan du delta to ganger i uken i en periode på 12 uker. Deltar du på et kurs vil det vanligvis være én kursdag i uken, i alt fra tre til ti uker. Tilbudet er gratis. 

Hvem jobber der og hvor holdere dere til?

– På frisklivssentralen jobber det per i dag åtte frisklivsveiledere med helsefaglig bakgrunn. Våre kontorer er i Wergelands gate 10 på Bragernes, og her vil samtaler og det meste av kursene finne sted. Våre treninger foregår i hovedsak utendørs på Strømsø (Marienlyst). 

Hvordan er det å komme til dere?

– Det skal være lav terskel for å komme til oss, og vi møter alle med respekt, forståelse og omsorg. Vi har god tid i helsesamtalene våre. Vi fokuserer lite på det som er utfordrende og vanskelig, og mye på det du får til.

Hva sier de som har fått tilbudet?

– De som har fått et tilbud hos oss er som oftest fornøyde med å ha fått hjelp til å strukturere tanker og komme i gang med endring. Mange har prøvd å endre vaner tidligere, men de fleste tar med seg noe nytt og nyttig når de deltar på et tilbud hos oss. For noen vil et frisklivstilbud være akkurat det som trengtes for å gjøre en varig endring, for andre må det modnes litt før man kanskje kommer igjen etter et år eller to.

Hvilke effekter ser man av å gå til frisklivssentralen?

– Det er litt vanskelig å si noe generelt om effekten ettersom tilbudene våre er så varierte, men de siste tre årene har vi fulgt opp over 800 personer for røykeslutt, og omtrent 70 prosent av disse ble røykfrie. Når det gjelder treningstilbudet vårt, så er det gjort internasjonal forskning på effekten av lignende tilbud. Det viser at på kort sikt ble deltagere mer aktive og fikk bedre livskvalitet. Det er også vist god effekt på livskvaliteten over lang tid. Vi har inntrykk av at mange av våre deltagere endrer levevaner og får det bedre etter oppfølging hos oss. Vi har blant annet fire aktive grupper som ledes av frivillige i kommunen, der tidligere deltagere trener sammen. Det vitner om at vi hjelper en del med å bli varig fysisk aktive. 

Jeg snakker ikke norsk – kan jeg fortsatt få tilbudet?

 Ja, selvsagt. Vi bruker alltid tolk ved behov, både i helsesamtaler og på kurs. På treningene våre bruker vi enkle instruksjoner og kroppsspråk slik at alle kan delta uavhengig av norskkunnskaper. 

Les mer om frisklivssentralen