Finalister til Frivillighetsprisen 2022

Frivilligheten er viktig i Drammen kommune, og snart skal Frivillighetsprisen for 2022 deles ut. Til sammen kom det inn 44 nominasjoner via skjema på kommunens hjemmesider. Ni nærutvalg har votert og valgt sine finalister.

To hender som holder hverandre ute. Et barn og en voksen.
BILDE: Frivillighetsprisen deles ut mandag 5. desember. Det har kommet inn mange gode nominerte, og finalistene er nå stemt fram.

Prisen deles ut på Frivillighetens dag, mandag 5. desember på rådhuset i Drammen.

Det har vært mange sterke kandidater, og alle har lagt ned mye tid og mye ekstra krefter for å gjøre hverdagen enklere eller bedre for andre mennesker.

I år har det vært mulig å nominere kandidater fordelt på de ti kommunedelene, samt i en felleskategori for hele Drammen der kandidaten ikke har kunnet plasseres i en bestemt kommunedel.

Dette er de nominerte:

kommunedel 1 (Mjøndalen, Åsen, Steinberg og Ytterkollen) og kommunedel 7, Strømsø 2 (Grønland, Marienlyst, Brandengen og Tangen + hele Drammen):

Svein Viktor Borg startet Suppevogna og står på Strømsø torg hver fredag og deler ut varm suppe. Han er nominert av to kommunedeler. Suppevogna er blitt et samlende tilholdssted for de innbyggere i kommunen som ellers opplever å være ensomme, som sliter med rusproblemer eller som opplever andre utfordringer i livet. Her er de en del av fellesskapet. Den sosiale "holdeplassen" som Suppevogna er bidrar til et mer inkluderende og varmere Drammen.

Kommunedel 2 (Krokstadelva og Stenseth + hele Drammen):

De frivillige i DNT Drammen og Omegn har et stort og aktivt korps med frivillige. Det er de som rydder stier, merker løyper og setter opp skilt. Det er de som turledere, og som stiller opp på ulike store og små arrangementer. Det er også de som deltar på dugnadsarbeid, og som passer på ikke mindre enn 21 hytter. I et folkehelseperspektiv representerer deres innsats en uvurderlig verdi.

Kommunedel 3 (Solbergelva, Solbergmoen og Åssiden)

Besluttet å ikke avholde valg.

Kommunedel 4 (Rødskog og Gulskogen):

Ekte kjærlighet på Gulskogen (EKPG) er et samfunnsprosjekt der det skapes og arrangeres gratis aktiviteter og arrangementer for barn og unge etter skoletid og i skolens ferier. Prosjektets nøkkelpersoner, de to ildsjelene Ingvild Juvkam Dyve og Kim Jeppe Karlsen, arbeider utrettelig for at alle barn og unge i lokalmiljøet skal få oppleve tilhørighet og samhold.

Kommunedel 5 (Konnerud og Skoger vest + hele Drammen):

Kirkens bymisjon Drammen jobber for at alle mennesker skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg. Gjennom sine mange ulike tiltak bidrar Kirkens bymisjon til at mennesker som står utenfor og/eller som opplever utfordringer i livet finner trygghet og tilhørighet.

Kommunedel 6 (Danvik, Austad og Fjell/ hele Drammen):

Rett Fram opplevelser for sitt engasjement med å hjelpe familier i Drammen med å feire bursdag, jul og gi opplevelser de ellers ikke vil ha fått uten de frivillige i Rett Fram.

Kommunedel 8 (Bragernes og Øren):

De frivillige på Villa Fredrikke gjør tilbudet på aktivitetshuset bedre. De gjør en flott innsats inn imot personer med demens i tidlig fase, gir trygghet og omsorg. Sammen med de ansatte skapes øyeblikk for våre brukere og er et uvurderlig tilbud for mennesker med demens og deres familier.

Kommunedel 9 (Skoger og Åskollen):

Kamilla Stamnes er nominert for sitt engasjement for barn og unge på Åskollen. Hun har et stort engasjement for bydelen, er handlekraftig og besluttsom og lager masse flotte arrangementer barn og familier.

Kommunedel 10: Svelvik sentrum, Ebbestad, Berger og Nesbygda

De frivillige på Svelvik Frivillighetssentral er nominert for sin innsats for seniorer. De arrangerer sosiale hyggetreff to ganger i uke og skaper en sosial arena og glede i hverdagen for mange. Dette er en åpen møteplass som bidrar til folkehelse og forebygging av ensomhet. Mange av de frivillige har vært med lenge og er svært trofaste i sitt engasjement.

Kommunedel 10: Svelvik sentrum, Ebbestad, Berger og Nesbygda

Martin Tharaldsen har startet Svelvik E-sport. For mange har innsatsen til Martin betydd at de har kommet seg inn et organisert og sosialt nettverk, fremfor å sitte alene på rommet og spille. Barn og unge være en del av ett felleskap og en sosial arena hvor de kan føle en tilhørighet framfor å sitte alene å game.

Prisvinneren for 2022 vil være Drammen kommunes kandidat til den store nasjonale frivillighetsprisen som deles ut i 2023.