Flomsikringen av Mjøndalen fortsetter med åpning av Vrangbekk

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Drammen kommune har i flere år jobbet med omfattende flomsikringstiltak i Mjøndalen. Tiltakene skal sikre store deler av sentrum mot fremtidige flommer. Nå er arbeidene med å åpne Vrangbekk godt i gang.

Vrangbekk er en bekk i nærheten av Korvaldveien i Mjøndalen. Deler av bekken renner i dag i et ca. 600 meter langt rør (kulvert) gjennom villahager. Utløpet er ved Wildenveys plass. Røret har en diameter på 1 meter, noe som er for lite hvis det skulle komme en ekstremværhendelse med mye nedbør, slik det for eksempel gjorde i 2012. Da kom det så mye nedbør på en gang at flomvannet rant ukontrollert ned gjennom bebyggelsen og førte til omfattende skader.

Prosjektleder Erik Udnæs står oppå røret.
BILDE: I dag går Vrangbekk for det meste i et lukket rør (kulvert). Prosjektleder Erik Udnæs står her oppå røret.

Planene for å sikre bedre kapasitet i Vrangbekk innebærer at røret som benyttes i dag vil bli plugget ved inntaket. Vannet vil bli ført i et nytt bekkeløp over røret ned til Korvaldveien 13. Videre nedover mot Wildenveys plass er det på grunn av hus og gater for trangt til å lage et åpent bekkeløp. Her tas derfor bekken inn i et nytt lukket rør som går under adkomstveien mellom Korvaldveien 9 og 11 og videre under Korvaldveien.

Bekkeinntak. Dette er der vannet renner inn i røret. Foran røret er det et gitter.
BILDE: Her går Vrangbekk inn i dagens rør (kulvert). Nå skal bekkeinntaket stenges og vannet skal i stedet føres i et åpent bekkeløp som vil tåle atskillig større vannmengder enn dagens rør.

Vannspeil ved kirken

Ved Kirkebakken slippes vannet ut av den lukkede kulverten og ut i et nytt bekkeløp rundt Mjøndalen kirke. Her vil det bli et fint vannspeil ned mot Nedbergkollveien. Vannet føres deretter videre under Vikveien og ut i Evja. Vannspeilets funksjon er for øvrig å fordrøye vannet hvis det kommer store nedbørsmengder.

De nye tiltakene i Vrangbekk er dimensjonert for å tåle en 200-års flom.

Kart
BILDE: Tegningen viser hvordan Vrangbekk vil se ut når arbeidene er ferdig. Vannet vil gå i et åpent bekkeløp ned til Korvaldveien 13. Der tas vannet inn i et rør (kulvert) som går under Korvaldveien. Ved Mjøndalen kirke slippes vannet ut i et vannspeil før det renner under Vikveien og ut i Evja.