Trenger fosterforeldre i nærmiljøet

I dag venter rundt 200 barn på et fosterhjem i Norge. Vil du være der for et barn i ditt nærmiljø hvis det er behov? Denne uken er det fosterhjemsuke og god mulighet for å lære mer om det å være fosterforelder.

Sist endret:

Alle barn har rett til en trygg barndom og god omsorg.

Det er ulike årsaker til at noen barn ikke kan bo hjemme. Det gjør at det stadig er behov for flere fosterhjem her i landet. De trenger mye omsorg og å bli sett, hørt og forstått. Fosterhjemsuka er et krafttak for å rekruttere flere fosterhjem.

Akkurat som barn er forskjellige, så trenger vi et mangfold av fosterforeldre. Mange av dem som vurderer å bli fosterhjem, har tenkt på det lenge, noen i flere år.

Leter i nærmiljøet først

Når barn trenger et nytt kapittel i livet, leter Bufdir i nærmiljøet først.

Å måtte flytte kan være dramatisk i et barns liv. Da vil det å bytte skole, fotballag og få nye venner kunne være en ekstra belastning. Alle barn trenger trygghet og stabilitet. Vil du være der for et barn i ditt nærmiljø hvis det er behov?

 

Arrangementer

Å delta på et arrangement under Fosterhjemsuka er uforpliktende, og forhåpentligvis får du informasjon og inspirasjon som gjør valget lettere. Er du fosterforelder, eller har du vært det før? Fosterhjemsuka passer perfekt også for deg!

I løpet av uke 17 er det mange arrangementer du kan delta på. Det er både digitale møter og fysiske samlinger.

Klikk deg inn på Bufdir sin nettside og finn arrangementer som passer for deg. 

Vanlige spørsmål

Her kan du også klikke deg inn på Bufdir sine nettsider for å lære mer om det å bli fosterforelder.