Fugleinfluensa påvist på villfugl i Drammen

Den siste tiden er det funnet en del døde villfugler i vår region. Mattilsynet har tatt prøver av noen av disse, og det er nå påvist høypatogent influensa A-virus (H5N1) hos minst én måke i Drammen sentrum. Alle som har fugler, for eksempel høner i hagen, må følge Mattilsynets restriksjoner for å forebygge smittespredning.

Høner som blir matet
FOREBYGGE SMITTESPREDNING: Alle som har fugler, for eksempel høner i hagen, må følge Mattilsynets restriksjoner.

Restriksjonene ble innført for en stund siden i en rekke kommuner på Østlandet, inkludert Drammen kommune i forbindelse med Newcastlesyke. Restriksjonene gjelder for alle som har dyrehold med fugl, enten du har duer, noen høner i hagen eller driver et kommersielt dyrehold med fugl.

Smitter sjeldent mennesker og andre dyr

Fugleinfluensa smitter svært sjelden til mennesker og andre dyr, men som et føre-var-prinsipp anbefaler Folkehelseinstituttet alle å ta noen forholdsregler.

  • Ikke ta på syke eller døde fugler eller andre dyr hvor det er mistanke om smitte.
  • Vask hendene med såpe og vann etter kontakt med fugl, avføring fra fugl eller utstyr som har vært i kontakt med fugl.
  • Kontakt lege dersom du har hatt kontakt med fugl eller andre dyr med mistenkt eller bekreftet smitte. Dette er spesielt viktig dersom du utvikler influensalignende symptomer (som f.eks. feber og hoste), øyekatarr, oppkast, diaré eller alvorlig sykdom de 10 påfølgende dagene.
  • Hunder og katter bør holdes unna syke og døde fugler.

Dette gjør du dersom du oppdager døde eller syke fugler eller dyr

Oppdatert 21. februar: Vi meldte først at Mattilsynet ønsker beskjed ved funn av døde eller syke fugler og andre dyr. Mattilsynet har nå informert kommunen om at de ikke lenger tar prøver av svaner og måker, siden det allerede er påvist fugleinfluensa i området og på disse artene. Bruk derfor tjenesten Meld inn feil for å varsle kommunen om funn av fugler. Kommunen vil da hente funglen og vurdere om Mattilsynet skal kontaktes.

Hvis du har behov for å fjerne døde fugler selv, for eksempel fra egen eiendom må du bruke hansker når du plukker opp fuglen. Legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Fakta

Fugleinfluensa

Fugleinfluensa (aviær influensa) forårsakes av influensavirus A og er en smittsom virussykdom hos fugler som også kan smitte til andre dyrearter.

Newcastlesyke

Newcastle disease (ND) er svært alvorlig virussykdom hos tamme og ville fjørfe. Den angriper først og fremst luftveiene, men også mage-/tarm- og nervesystemet.