Informasjonsskilt på badeplassene viktig for sikkerheten

Drammen kommune har i løpet av de siste ukene satt opp informasjonsskilt på tilrettelagte badeplasser. Skiltene er viktige med tanke på sikkerheten for dem som oppholder seg i og nær vannet.

Skiltene gir informasjon om at det er livredningsbøyer på plassen og opplyser om mulige farer som kan oppstå ved lek og bading på stranden. I tillegg inneholder skiltene navnet på badeplassen for å sikre at nødetater raskt kan komme til riktig sted ved en eventuell hendelse.

Bilde av skilt
BILDE: Eksempel på informasjonsskilt. Dette skiltet er satt opp på Sota fjordpark.

De siste dagene har det vært utført hærverk på noen av skiltene som er satt opp i Svelvik. Ett skilt er helt ødelagt, mens to andre er fjernet fra sin plassering. Hærverket og tyveriet er anmeldt til politiet. Det er bestilt nye skilt som vil bli satt opp så raskt som mulig.

– Vi vil be alle som ser feil eller mangler i kommunen om å benytte seg av tjenesten «Meld inn feil» når man oppdager noe som kommunen bør ta tak i. På badeplass-skiltene er den en QR-kode for å gjøre det enklere å melde inn feil, sier avdelingsleder Truls William Rieger i avdeling samferdsel, vei- og parkforvaltning.

«Meld inn feil» er en app som kan lastes ned på telefonen. Feil og mangler kan også meldes inn via kommunens nettside.

Stranden i Bergerbukta en fin sommerdag
BILDE: Bergerbukta i Svelvik er en av kommunens mange fine, tilrettelagte badeplasser