Vil lære av suksess i Drammen

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) fikk høre om erfaringene med lavterskeltilbudet Rask psykisk helsehjelp i Drammen kommune. – Veldig lærerikt, sa statsråden etter besøket.

Helse- og omsorgsministeren smiler i et møterom i Drammen.
BILDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) var fornøyd etter besøket hos tjenesten Rask psykisk helsehjelp i Drammen kommune.

Tirsdag tok ansatte i Rask psykisk helsehjelp imot helse- og omsorgsministeren for å dele av sine erfaringer. Tjenesten tilbyr veiledet selvhjelp og samtaleterapi til personer med angst og/eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tilbudet er gratis og krever ikke henvisning fra fastlege.

I et møtelokale i Wergelandsgate 10 fikk statsråden høre om hvordan de ansatte jobber med innbyggere som benytter tilbudet. Kjerkol fikk også personlige samtaler med noen innbyggere som har benyttet Rask psykisk helsehjelp.

– Det var en fin samtale med noen som åpenbart har hatt nytte av den behandlingen de har fått. En behandling som har gitt dem styrke til å takle psykisk uhelse i hverdagen, sa helse- og omsorgsministeren.

Skrøt av Drammen

Kjerkol tok selv initiativ for å få til et besøk i Drammen. Hun forteller at Drammen kommune er et godt eksempel på at man har startet opp med en prosjektperiode med tilskudd, og så fått tilbudet inn som en del av tjenestene til kommunen med egne økonomiske bein å stå på.

– Det var viktig for meg å komme hit og høre om erfaringene. Det her har vært veldig lærerikt og bra. All honnør til Drammen som får det over i varig drift og som jobber på en måte som gjør døra høy og porten vid.

Helse- og omsorgsministeren sitter ved et møtebord og snakker med to utvalgsledere i kommunen på hver sin side som lytter.
BILDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøkte tjenesten Rask psykisk helsehjelp i Drammen. Her med hovedutvalgslederne og politikerne Eivind Knudsen og Cathrin Janøy i Drammen kommune.

Lavest mulig terskel

To av dem som ga helse- og omsorgsministeren flere konkrete tilbakemeldinger og delte av erfaringene, var kommunalsjef for Forebyggende tjenester, Siri M. Sørensen, og avdelingsleder Liv Torild Mytting i Drammen kommune.

Sørensen og Mytting pekte på åpne introduksjonskurs uten journalføring og krav om vedtak som en suksessfaktor. Ved å ikke ha en-til-en-samtaler som en fast oppstart med de som tar kontakt, opplever lederne og de ansatte at terskelen for å delta blir lavere.

Samtidig er det gunstig å samle flere til felles kurs, da erfaringene viser at for mange holder det med introduksjonskurs som gir økt kunnskap for å få en bedre psykisk helse. Andre trenger videre individuell oppfølging, og hjelpen tilpasses den enkelte.

Denne måten å organisere tjenesten på, gjør også at det ikke er ventelister. De ansatte har som mål å svare innbyggere som tar kontakt innen 48 timer. Så langt i 2022 har 906 innbyggere tatt kontakt med tjenesten.

– Det er flere som spør meg «er det virkelig ingen venteliste? Hvordan er det mulig?» Svaret ligger i tilbudene. I de fleste tilfellene løser de utfordringene innbyggere har knyttet til milde og moderate plager. Her kan man bare komme og få et tilbud som virker, sier kommunalsjef Siri M. Sørensen.

Et gruppebilde med helse- og omsorgsministeren og flere ansatte i Rask psykisk helsehjelp.
BILDE: Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) besøkte tjenesten Rask psykisk helsehjelp i Drammen. Her med hovedutvalgsledere, kommunalsjef, avdelingsleder og ansatte i tjenesten.

Bred målgruppe

Rask psykisk helsehjelp tilbyr også veiledet selvhjelp digitalt, som gjør det fleksibelt og enkelt å bruke tilbudet for alle innenfor målgruppen. For personer med eksempelvis angst, som i enkelte tilfeller har vanskelig for å møte opp fysisk, kan digital hjelp være nøkkelen som får dem i gang med behandling.

– Dette er en tjeneste som tar tak i det mange innbyggere i dag er sykmeldt for. For mange av oss har dette god effekt, og ikke alle har behov for å gå i langvarig behandling, sier avdelingsleder Mytting.

Rask psykisk helsehjelp startet opp i tidligere Nedre Eiker og Drammen i 2017 og 2018 i tett samarbeid med andre helsetjenester. I 2020 ble tilbudet en del av Forebyggende tjenester.

Kommunalsjef og avdelingsleder, portrett foran roll-up om Rask psykisk helsehjelp.
BILDE: Kommunalsjef Siri M. Sørensen og Liv Torild Mytting i Forebyggende tjenester.

Dette tilbyr Rask psykisk helsehjelp

  • Tilbudet er for innbyggere over 18 år, bosatt i Drammen kommune.
  • Målgruppen er personer som sliter med angst eller milde til moderate depresjonsplager, samt søvnvansker. Tjenesten omfatter ikke akutte kriser, komplekse tilstander eller alvorlige lidelser.
  • De ansatte har videreutdanning i kognitiv terapi og det er psykolog knyttet til tjenesten. Samtidig samarbeider tjenesten tett med andre instanser der det er hensiktsmessig, for eksempel fastleger, spesialisthelsetjeneste og arbeidsgivere.
  • Et viktig mål med terapien er å bryte selvforsterkende onde sirkler som opprettholder psykiske helseproblemer.
  • Det er fem ulike behandlingstilbud innenfor Rask psykisk helse: 1. Introduksjonskurs 2. Veiledet selvhjelp (også digitalt) 3. Samtaleterapi (begrenset antall konsultasjoner) 4. Angstgruppe 5. Jobbmestrende veiledning.
Seks hender holder hvite brikker med teksten Rask psykisk helsehjelp
BILDE: Rask psykisk helsehjelp i Drammen kommune.