Nominert til prisen Årets lokale klimatiltak

Drammen og Tønsberg kommuner er sammen nominert for kartleggingen som er gjort av økosystemer.

Tre kvinner i et kontorlokale
BILDE: F.v: Elisabet Finne, virksomhetsleder Arealplan, Anne-Marie Vikla, kommunalsjef Arealplan, klima og miljø og Anette Ruud, virksomhetsleder Klima.

Drammen kommune er sammen med Tønsberg blant de nominerte til Årets lokale klimatiltak 2022. Prisen deles ut av miljøstiftelsen ZERO, KS (Kommunesektorens organisasjon) og Kommunalbanken. De andre som er nominert er Bodø, Indre Østfold, Oslo og Rogaland fylkeskommune. Vinneren blir annonsert på Zerokonferansen 24. november.

Grønne ambisjoner

Arbeidet som har ført til nominasjonen av Drammen og Tønsberg kommuner handler om en kartlegging av økosystemer som har gitt et nytt kartverktøy. Hvem som helst kan klikke seg inn på kartverktøyet og få oversikt over detaljer om blant annet karbonlagring, naturmangfold og friluftsliv. Kartverktøyet ligger offentlig i kommunens kartportal, Drammenskart.

– Drammen kommune har som ambisjon å bli landets grønneste kommune. Derfor er det ekstra stas at vi er nominert til Årets lokale klimatiltak, sier kommunalsjef Anne-Marie Vikla i Arealplan, klima og miljø.

Viktig klimajobb

Områdene rundt oss, som skog, en bypark eller et tjern, har verdier som bidrar til å bremse natur- og klimautfordringene. Kartverktøyet gjør at man enklere kan få oversikt og sette verdiene i sammenheng, og er nyttig blant annet i overordnet arealplanlegging.

– Dette kartverktøyet er viktig å bruke i vår arealplanlegging for å bremse klima- og naturkrisen, avslutter Vikla.

Slik bruker du kartet

Når du går inn i Drammenskart, gjør følgende: 

  • Trykk på de tre linjene øverst til venstre
  • Bla til helt nederst i menyen og trykk på trekanten ved siden av «Klima»
  • Trykk på trekanten ved siden av temakartet du er interessert i og huk av på det aktuelle temakartet for å vise det i kartløsningen
  • For informasjon om fargene i kartet, trykk på trekanten ved siden av temakartet du har valgt

PS: Dataene i temakartene er «tunge» og kan ta tid å laste inn. Det kan derfor være lurt å zoome inn til ønsket område før du huker av på det temakartet du ønsker å se.