Nye retningslinjer for graffiti og gatekunst

De nye retningslinjene skal bidra til å gi gode opplevelser i det offentlige rom og forutsigbarhet for både utøvere og eiere av aktuelle flater.

Vegg med graffiti og gatekunst
BILDE: Den åpne graffitiveggen ved  Drammen havn.

Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet vedtok onsdag 8. juni nye retningslinjer og felles praksis for tilrettelegging av graffiti og gatekunst i Drammen kommune.

De tidligere kommunene har hatt ulik praksis. Det har derfor vært et behov for å vedta felles, forutsigbare retningslinjer. Nå blir det enklere å kommunisere enhetlig til utøvermiljøet, igangsettere av graffiti- og gatekunstprosjekter, samt til eiere av aktuelle flater i det offentlige rom. 

Tidligere Drammen kommune formaliserte i 2016 lovligheten av graffiti og gatekunst der eier ga samtykke.

Følgende retningslinjer for graffiti og gatekunst i Drammen kommune er nå vedtatt:

  1. Graffiti og gatekunst tillates uten byggesøknad der eier har gitt samtykke.
  2. Graffiti og gatekunst på verneverdige bygg og kulturmiljøer krever byggesøknad. Byantikvar skal rådspørres i slike saker.
  3. Tagging er ikke tillatt jmf . Politivedtekten for Drammen kommune.

Vurderingen er at graffiti og gatekunst ikke er søknadspliktig fasadeendring og er tillatt der eier har gitt samtykke og der flater ikke er på verneverdige bygg eller i kulturmiljøer.

Kommunen har et ansvar for å skape gode offentlige rom for alle, og tagging er derfor ikke tillatt.

En del av det moderne bybildet

Graffitikunst og gatekunst kan være veggmalerier og kulturelle uttrykk med utgangspunkt i tekst, sjablonger eller bilder. Det brukes spray, tusj eller det males rett på ulike overflater. Graffiti og gatekunst har blitt utøvd i alle de tre tidligere kommunene, særlig gjennom workshops med barn og unge. Det finnes både flere store utendørs veggmalerier og annen gatekunst i kommunen. 

I tillegg er det en såkalt åpen frivegg på Drammen havn. Denne friveggen er en av Nordens største og brukes av både norske og utenlandske gatekunstnere.

Flere involverte parter har kommet med innspill i forkant av vedtaket. Graffitimiljøet er positive til at graffiti og gatekunst er tillatt der huseier har gitt tillatelse, og de har registrert mindre tagging som en følge av dette.

Byen vår Drammen mener graffiti og gatekunst er en del av det moderne bybildet, og en måte å profilere kommunen som en tidsaktuell, interessant og urban destinasjon. Også Drammen kulturråd viser til at graffiti har vært et viktig innslag i bybildet siden slutten av 90-tallet og mener at lovliggjøringen i 2016 førte til en berikelse av bybildet og at det ga graffitien en rettmessig plass i det flerkulturelle Drammen.