Nytt kommuneombud på plass

Et nytt kommuneombud er på plass i Drammen kommune. Han heter Aleksander Hamre Leet, og begynte i jobben etter nyttår. Han skal være ombud for alle innbyggerne i kommunen.

Kommuneombudet er et lavterskeltilbud som kan gi råd og veiledning om rettigheter og om hvordan innbyggere bør gå fram i enkeltsaker, enten det er søknader eller klager.

Kommuneombudet kan svare på henvendelser som gjelder alle tjenestene i kommunen. Ombudet kan også bistå den enkelte overfor kommunen, eksempelvis ved utforming av klager, eller hjelpe til med å finne rett instans for søknad, klage eller spørsmål. Ombudet kan ikke avgjøre søknader eller klager, men har en rådgivende rolle overfor innbyggerne.

halfigurbilde av kommuneombud Aleksander Hamre Leet
KOMMUNEOMBUD: Aleksander Hamre Leet er Drammen kommunes nye kommuneombud.

Kan hjelpe deg

- Kommuneombudet er et tilbud for å kunne hjelpe deg når du opplever at du ikke får svar, føler at dialogen har låst seg helt, at du ikke får det tilbudet du trenger, eller mener å ha krav på fra kommunen. Jeg håper at du som innbygger har en lav terskel for å ta kontakt med meg, og at ombudsordningen bidrar til å gjøre Drammen kommune enda bedre, sier Aleksander Hamre Leet.

Både brukere selv eller deres pårørende, verger eller andre som representerer brukere, kan kontakte kommuneombudet for å få hjelp. Kommuneombudet er organisert som en egen enhet i Drammen kommune og utfører arbeidet sitt på fritt og selvstendig grunnlag, uavhengig av både politisk og administrativ ledelse. Ombudet skal arbeide for at innbyggernes rettssikkerhet ivaretas i møte med kommunen.

Sitter på rådhuset i Drammen

Kommuneombudet har kontor på rådhuset i Drammen, men vil også sitte på innbyggertorget i Mjøndalen eller Svelvik en dag i uka. Innbyggere som ønsker å møte kommuneombudet fysisk, oppfordres til å avtale dette på forhånd. Det er også mulig å møte opp uten avtale, men da kan det hende at ombudet ikke er tilgjengelig.

Du kan kontakte kommuneombudet på telefon 906 06 580 eller 32 04 00 00 mellom klokka 0900 og 1500 alle hverdager, på e-post til kommuneombudet@drammen.kommune.no eller ved personlig oppmøte.

Det er gratis å henvende seg til kommuneombudet for å få råd og veiledning.