Plenklipping og søppeltømming

Når mange trekker til parker og strender kan søppelkasser og toaletter bli fulle. Her har vi samlet litt informasjon om blant annet kommunens rutiner for renhold, tømming og plenklipping i sommer.

Plenklipping

Kommunens virksomhet for Samferdsel, vei- og parkforvaltning har ansvaret for å klippe plener i parker og på offentlig plasser. I hovedsak klippes det én gang i uka eller når plenen er 50–110 mm lang.

to søppeldunker
BILDE: Kast avfall i oppsatte søppelkasser, er de fulle må du ta med avfallet hjem.

Tømming av søppel

Tømming av bystativene for søppel i gamle Drammen kommune er delt inn i soner, og hver sone har forskjellig frekvens på avfallshåndteringen. Hyppigheten varierer fra daglig tømming til tømming én gang per uke i sommerhalvåret.

I Svelvik og tidligere Nedre Eiker tømmes avfallsbeholdere ca. to ganger per uke, og ellers etter behov.

– Det gjøres fortløpende vurderinger av behov, og frekvensen er planlagt ut fra tidligere erfaringer. Men vær, arrangementer og andre forhold kan påvirke behov for hyppigere tømming av søppelkassene, sier Maria Røed Kyhn, overlandskapsarkitekt i Samferdsel, vei- og parkforvaltning.

På dager med fint vær er det mer folk ute, og det betyr mer avfall. Er søppelkassen full, må du ta med deg søpla hjem, eller kaste det i en annen søppelkasse.

– For at vi skal ha det hyggelig rundt oss er vi avhengige av at folk rydder etter seg. Er det fullt i søppeldunken, så gi oss et hint, men ikke legg fra deg søppel, det er faktisk ulovlig, fortsetter Maria Røed Kyhn.

Grilling

I Drammen kommune er det tilrettelagte plasser der det skal være trygt å grille. Noen steder er grillene fastmontert slik at folk skal slippe å ta med seg engangsgrill.

Det er også satt ut avfallsbeholder for engangsgrill i de største parkene, og på de største badeplassene, samt enkelte friområder.

I nærheten av skog og annen utmark er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill), så benytt plassene som er satt av til det.

Toaletter og utedoer

I mange av kommunens parker er det offentlig toalett. Disse vaskes tre ganger i uka. Se oversikten over parker og deres fasiliteter. 

På noen strender og ved tjern i skogsområdene er det toalett. Disse ses etter jevnlig, og mange av dem har en ordning med vask og ettersyn tre ganger i uka. Men på dager med fint vær, og mange mennesker på badeplassen, kan det i løpet av timer bli udelikat.

– Hvis publikum oppdager feil eller mangler i anleggene våre, så setter vi stor pris om dere melder inn via appen eller nettsiden; Meld inn feil Drammen, sier Kyhn og fortsetter:

– Det er viktig å merke seg at vi ikke på alle stedene kan rykke ut i helger, men vi strekker oss langt for å få ting på plass, avslutter Kyhn fra Samferdsel, vei- og parkforvaltning.

Badende barn, flåte i vannet.
BILDE: Mange drar til Landfalltjern på fine sommerdager. Mye folk betyr mer avfall. Ta med søpla hjem hvis søppelkassen er tom. Foto: Birgitte Simensen Berg.