Nå skal det erosjonsikres

Arbeidene med den nye Bybrua pågår for fullt. Timelapsen viser rivingen av brua fra slutten av mai og fram til starten av oktober. Det synes ikke så godt på overflaten hva som gjøres akkurat i disse dager, men etter uker med mudring har nå erosjonssikringen startet.

De siste ukene har det pågått mudringsarbeider i elva. Det betyr at det graves mudder og leire opp fra elvebunnen for å gjøre plass til nytt fundament til den nye brua. Arbeidet har vært gjort fra en kran med grabb og fra en gravemaskin på lekter på elva.

– Massene som er gravd opp har blitt deponert på egnede steder, forteller prosjektsjef for Bybrua, Tommy Iversen.

Han forteller at det har blitt mudret for ett av to fundamenter i elva til ny bybru. Nå som mudringen er ferdig, starter arbeidet med erosjonssikring.

I løpet av den neste uka skal erosjonssikre masser, dvs. stein av ulik størrelse, ned der de nå har gravd opp mudder og leire.  Erosjonssikring etableres for å beskytte strandbredden mot erosjon og ødeleggelse fra strøm og bølgeslag.

– Etter at erosjonssikringen i elva er ferdig, starter arbeidet med å ramme peler til nytt brufundament. Det vil si at pelene slås ned i grunnen. Dette arbeidet vil medføre støy, sier Iversen, og tilføyer at antatt oppstart av pelearbeider vil være mot slutten av neste uke. Det er planlagt at disse arbeidene vil pågå i fem-seks uker under forutsetning av at vi ikke treffer på uforutsette forhold i grunnen. 

Arbeidet med riving av Honnørbrygga på Bragernessiden er også godt i gang.