Statsminister Støre ser til Drammen

Statsminister Jonas Gahr Støre ser med store øyne på det som gjøres på Ungdomstorget i Drammen. Tirsdag formiddag var han på besøk, og tok med seg mye nyttig lærdom.

Jonas Gahr Støre og to ungdommer i samtale over et bord.
BILDE: Statsminister Jonas Gahr Støre i samtale med Ali Reza Hussaini (t.v) og Fatih Ehda Demir.

– Dette er folkehelse i stor stil, sier statsminister Jonas Gahr Støre og ser på to unge menn som sitter ved siden av ham på Ungdomstorget i Drammen.

Støre har akkurat lyttet til hva Fatih Ehda Demir (18) og Ali Reza Hussaini (18) har fortalt om hva Ungdomstorget betyr og har betydd for dem. Fatih Ehda Demir har fortalt at han har brukt Ungdomstorget mye de siste seks månedene. Med rolig stemme og blikket festet på statsministeren fortalte Demir at han blant annet fått hjelp til praktiske ting rundt søknader til skole, hjelp til å skrive CV og jobbsøknader. Men også andre ting - som å ha noen å prate med når han trenger det. Her er det voksenpersoner han har tillitt til. Voksenpersoner som kan lytte om han har noe på hjertet.

– Dette er viktig for ungdom. Spesielt unge menn prater ikke om følelser eller problemer de har, sa Demir til  umiddelbar respons fra Gahr Støre.

– Dette har du så rett i! Vi menn må bli flinkere til å prate om hvordan vi har det.

Opptrappingsplan for psykisk helse

Ungdom og psykisk helse og regjeringens opptrappingsplan for psykisk helse var nettopp hovedtemaet da statsminister Jonas Gahr Støre besøkte Drammen tirsdag formiddag. Statsministeren vil ut for å  lære og ut for å se hvordan ulike kommuner jobber med og for ungdom. Ungdomstorget i Drammen kommune stod øverst på listen da han skulle ut for å få innspill til det videre arbeidet.

- Vi er nå i gang med arbeidet med en ny opptrappingsplan for psykisk helse. I det arbeidet er vi blant annet opptatt av å legge til rette for mer tilgjengelig og nær hjelp av god kvalitet. Det er viktig at folk får rask hjelp uten henvisning. Lavterskeltilbud som Ungdomstorget er et godt eksempel på den retningen vi ønsker å gå, sa Jonas Gahr Støre, og la til:

- I dag har vi fått nyttige innspill fra Ungdomstorget om lavterskeltilbud, forebyggende tiltak og koordinering av tjenester. De lytter vi til og tar med inn i det videre arbeidet med opptrappingsplanen. 

Jonas Gahr Støre i samtale med Anne Marie Tiller. Bildet i halvfigur.
BILDE: Statsminister Støre i samtale med Anne Marie Tiller fra NAV Drammen som jobber fire dager i uken på Ungdomstorget.

Godt innblikk i arbeidet

Statsminister Støre ble tatt imot og ønsket velkommen av ordfører Monica Myrvold Berg utenfor Ungdomstorget på Torgeir Vraas plass på Strømsø. Vel inne ble han introdusert og informert om hva Ungdomstorget er, hvem som jobber sammen og hva som faktisk gjøres. Etter å ha pratet med de to 18 år gamle guttene Ali og Fatih fikk Støre et godt innblikk i hvordan det tverrfaglige arbeidet på Ungdomstorget foregår.

Her tilbys ungdom samtaler med fagpersoner. Det er fagpersoner fra NAV, innen psykisk helse og rus, det er psykiatrisk sykepleier, minoritetsrådgiver fra IMDi, samt fra Uteteamet. Ungdom kan komme for å få orden på vonde tanker, det kan være for å få hjelp til å søke skole/jobb, hjelp til å komme i kontakt med/kommunisere med andre hjelpeinstanser og hjelp til å slutte med rus. Man kan komme innom på drop-in, all kontakt med Ungdomstorget er gratis og alle har taushetsplikt. Får man ikke svar eller hjelp til akkurat det man lurer på, bistår de ansatte ved Ungdomstorget de unge videre på veien. 

ordfører myrvold berg og statsminister søre utenfor globusgården på strømsø
BILDE: Jonas Gahr Støre ble ønsket velkommen av ordfører Monica Myrvold Berg.

Ordfører Monica Myrvold Berg og avdelingsleder ved Ungdomstorget Ann Kristin Løwe synes både det var hyggelig og stas å få besøk av statsminister Støre.

- Det er bra at de ser viktigheten av et slikt lavterskeltilbud, sier Ann Kristin Løwe.

Jonas Gahr Støre, Monica Myrvold Berg og ansatte fra Ungdomstorget rundt bordet på et møterom.
BILDE: Statsminister Støre fikk en god innføring på hvordan det jobbes tverrfaglig ved Ungdomstorget på Strømsø.