Utstilling med innbyggernes drømmer for Strømsø

Hva savner du i nabolaget på Strømsø? Hva ville gjort stedet der du bor enda bedre? Dette er noen av spørsmålene flere innbyggere har svart på, mens profesjonelle illustratører har lyttet og tegnet. Drømmene og ideene har resultert i en helt spesiell utstilling, som vises fram på Strømsø nå i november.

Flere innbyggere på Strømsø torg som sitter to og to overfor hverandre ved et bord. Over henger tegninger på hvite ark.
BILDE: Østfold Internasjonale Teater inviterte innbyggere i Drammen til å fortelle sine drømmer for Strømsø, som profesjonelle illustratører brukte til å lage tegninger. Nå i november er det utstilling av over hundre tegninger i gymsalen på Knutepunkt Strømsø. (Foto: Ida Willassen/Østfold Internasjonale Teater)

Gratis utstilling

Utstillingen er i gymsalen på Knutepunkt Strømsø og åpner tirsdag 22. november klokka 12.00. Det stilles ut over hundre bilder, som alle er tegnet av illustratører etter innspill og tanker fra innbyggere i kommunen. Utstillingen vil være gratis og åpen for publikum hele uka, til og med lørdag.

I tillegg til å få se de unike bildene, kan publikum i alle aldre komme med egne meninger om hva Strømsø-området bør inneholde i fremtiden. Det vil legges ut kort man kan skrive ned tanker og ideer på, og ideene vil tas med i det videre arbeidet med å utvikle Strømsø.

Det er laget en egen fargeleggingsbok med alle bildene, som du kan ta med deg hjem eller som barna kan teste allerede under utstillingen.

Kom med innspill

Bildene som er utstilt er et resultat av et kunstprosjekt som ble gjennomført i sentrum av Drammen sommeren 2021. Det er Østfold Internasjonale Teater og Company New Heroes som står for prosjektet med navnet In Search of Democracy 3.0.

Prosjektet ble gjennomført ved at innbyggere kunne sette seg ned ved et bord ulike steder i byen og fortelle fritt om drømmer og tanker for fremtidens Strømsø til en illustratør. Så var det de profesjonelle illustratørene sin oppgave å gjøre det om til konkrete tegninger.

– Det er innbyggernes indre tanker som nå har blitt en utstilling, sier Karina Bjørnbakk, koordinator i områdesatsingen Strømsø 2030.

Bjørnbakk ønsker seg gjerne flere innspill, og forslagene som kommer inn underveis gjennom dagene med utstillingen på Strømsø, tas med i det videre arbeidet med områdesatsingen.

– Innbyggernes meninger blir tatt på alvor og tas med når det arbeides med videre tiltak på Strømsø. Innspill, tilbakemeldinger og godt samarbeid med alle som har tilknytning til bydelen er grunnleggende for å lykkes med satsingen, sier Bjørnbakk.

Flere aktiviteter

I forbindelse med utstillingen er det også planlagt en flere andre arrangementer som du som innbygger kan delta på:

 • Tirsdag 22.11
  Åpning av utstillingen fra 12.00 til 13.00.
  Fra klokka 18.30 til 20.30 inviterer Østfold Internasjonale Teater til en samtale om tanken bak kunstprosjektet, der publikum kan si sine meninger.
 • Onsdag 23.11
  Åpen utstilling og mulighet for å komme innom å snakke med ansatte i kommunen og gi innspill fra klokka 12.00 til 17.00.
  Presentasjoner om fremtidens Strømsø fra 18.00 til 20.00:
  - Byutvikling på Strømsø med Lene Basma, avdelingsleder Infrastruktur og samferdsel i Drammen kommune.
  - Områdesatsingen Strømsø 2030
  - Presentasjon av sosiokulturell stedsanalyse ved By- og regionsforskningsinstituttet NIBR.
 • Torsdag 24.11
  Kunstworkshop for barn klokka 11.00-13.00 med kunstner Anette Borge. Barnehagebarn er invitert i forbindelse med medvirkningsprosjektet Småspor.
 • Fredag 25.11
  Se på utstillingen fra klokka 12.00 til 17.00. Representanter fra Strømsø 2030 er til stede og kan ta imot innspill.
 • Lørdag 26.11
  Se på utstillingen fra klokka 12.00 til 17.00. Representanter fra Strømsø 2030 er til stede og kan ta imot innspill.