Skolens samarbeidspartnere

Skolene samarbeider med andre tjenester i kommunen for å kunne tilrettelegge på best mulig måte for den enkelte elev.

Barn, unge og familier kan i ulike faser i livet ha behov for ekstra faglige råd og støtte. Kommunen har derfor flere tjenester for innbyggerne. 

På denne siden får du en oversikt over noen av tjenestetilbudene. Les mer om tilbudene ved å bruke lenkene i oversikten under.

Skolens samarbeidspartnere

Skolene samarbeider med andre tjenester i kommunen for å kunne tilrettelegge for et godt opplæringsløp. Dersom samarbeidet gjelder enkeltelever er alltid foreldrene en del av samarbeidet. Tre av samarbeidspartnerne til skolen er:

Foreldre kan også ta direkte kontakt med disse tjenestene uten at skolen er involvert.

Kommunale lavterskeltilbud 

I tillegg til PPT, helsesykepleiere og barneverntjenesten kan barn, unge og deres familier ta direkte kontakt med andre forebyggende tjenester i kommunen.

Forebyggende tjenester er lavterskeltilbud. Det betyr at innbyggere selv kan ta kontakt med tjenestene for en uforpliktende samtale, eller for å få råd eller oppfølging. 

For å finne ut mer om de ulike tilbudene bruker du lenkene i listen under.

Kommunen har andre og supplerende tilbud i tillegg til de som er nevnt i listen over. Informasjon finnes på kommunens hjemmesider.

Nasjonale hjelpetjenester for barn og unge