Skulpturen Båt er tatt bort

I forbindelse med arbeidet med ny bybru er også skulpturen Båt tatt ned. Skulpturen ved bruenden på Bragernes kommer på plass igjen i 2025.

Jørn Hetland, Jarle Bøckman og Kristian Blystad ser på steinskulpturen Båt.
BILDE: Jørn Hetland (f.v.) i Drammen kommune, Jarle Bøckman fra AF Decom og kunstner Kristian Blystad diskuterer hva som er den best måten å flytte kunstverket på.

De siste ukene er flere kunstverk tatt bort i forbindelse med bygging av ny bybru. Begge damene på brua er pakket bort. Nylig var det skulpturen Båt sin tur. Denne sto ved Skutebrygga på Bragernes og måtte flyttes på grunn av spunting og bygging av ny støttemur ved den nye brua.

Skulpturen Båt hengende i kran
BILDE: Det måtte en solid kran til for å heise opp båten av granitt.

Ni tonn stein

Med kyndig veiledning fra kunstneren selv, Kristian Blystad, ble den ni tonn tunge skulpturen tatt bort onsdag 29. juni. Nå skal den lagres i trygg havn fram til den igjen skal glede drammensere og besøkende, når den nye bybrua er på plass i 2025.

Skulpturen ble satt opp i 1999 og er laget av granitt. Den viser en båt laget etter inspirasjon fra båtene på Drammenselva.