Mange stengte veier på grunn av skisprinten

12. mars er det igjen klart for World Cup Drammen. Det blir folkefest, men også vanskelige trafikale forhold for de som velger å ta bilen inn til sentrum. I likhet med fjoråret, blir trafikkavviklingen ekstra utfordrende.

Flere veier er stengt i sentrum, både i forkant av og under skisprinten. Den klare anbefalingen er derfor å la bilen stå og heller benytte kollektivtransport om du skal inn til Bragernes sentrum i dagene før og under skisprinten.

Bygging av ny bybru gir ekstra utfordringer

Som i fjor blir trafikkavviklingen ekstra utfordrende. I tillegg til gatene som vanligvis er stengt i forbindelse med skisprinten, er også Øvre og Nedre Strandgate stengt på grunn av bygging av ny bybru.

I tillegg er Bragernestunnelen stengt mellom kl. 19–05.30 hver kveld og natt, som følge av vedlikehold.

Dette betyr at omtrent alle veier i Bragernes sentrum på tvers av aksen mellom Drammenselva og Bragernes kirke blir stengt, og alle som skal krysse denne aksen må kjøre om Strømsø via Holmenbrua eller Øvre Sund bru. Du må regne med store trafikale forsinkelser.

Eneste vei som vil være åpen hele tiden, men som vil være redusert til ett kjørefelt som er signalregulert, er Bergstien bak Bragernes kirke. Denne veien er ikke egnet for vogntog.

Gater som stenges

Må du likevel kjøre er det verdt å merke seg at følgende gater er stengt:

  • Onsdag 28. februar ble Kirkegata og deler av Rådhusgata og Cappelens gate, mellom Amtmand Bloms gate og Albums gate stengt for bygging av tribuner og telt. Her vil det være stengt til cirka 15. mars.
  • Onsdag 6. mars reduseres Bergstien bak Bragenes kirke til ett felt og signalreguleres. Dette vil vare til 13. mars.
  • Fredag 8. mars kl. 08.00 stenges Engene/Hauges gate ved Bragernes torg. Her er det stengt til 13. mars kl. 04.30.
Kart over Bragernes sentrum som viser hvilke veier som blir stengt under skisprinten.
Kart over stengte veier under skisprinten.

Vær oppmerksom på midlertidig skilting. Flere strekninger blir skiltet med parkering forbudt og andre skilt. Når nye parkeringsregulerende skilt settes opp, har bileier plikt til å rette seg etter den nye skiltingen innen 24 timer.

Arrangementet vil som tidligere år legge beslag på enkelte gater til service/teamområdet, smøretrailere, løype og rigg. Beboere som vil bli berørt, har fått eget brev og kan kjøre til egen bolig.

Dette gjelder:

  • Arups gate, Cappelens gate og Thornegata mellom Schwenckegata og Amtmand Bloms gate.
  • Amtmand Bloms gate.
  • Kirkegata, Jørgen Moes gate og deler av Rådhusgata.

Alle som skal til og fra eiendommene sine må kjøre eller gå ut/inn via Schwenckegata.

Sjekk hvor bussen går under skisprinten

På grunn av skisprinten blir det noen avvik i busstrafikken rundt Bragernes torg i perioden 6.-13. mars. Busser som kjører bak torget (Engene/Hauges gate) til/fra Lier/Hurum/Oslo og buss til/fra Strøtvet blir berørt.

Tilkomst til Bragernes kirke 10. mars

Søndag 10. mars er det høymesse i Bragernes kirke. Det vil da være åpent inn til kirken fra vestsiden av kirken. Innkjøring skjer via Jørgen Moes gate denne dagen. Det er kun åpent for transport til/fra kirken. Det er ikke mulig å parkere inne ved kirken eller i de fleste gatene rundt kirken. Parkeringshuset i Thamsgate er åpent og gratis.

World Cup Drammen

Årets Skisprint er tirsdag 12. mars. Da kommer verdenseliten for å duellere midt i Drammen sentrum. Les mer på arrangementets egen nettside: