Mottok pris for grønne innkjøp

Miljømerking Norge overrakte torsdag 1. september Drammen kommune prisen Årets innkjøper 2021. Det var en stolt ordfører som mottok prisen.

– Dette er en stor dag for oss i Drammen kommune, sa ordfører Monica Myrvold Berg.

Monica Myrvold Berg mottar en keramikkplankett fra Cathrine Pia Lund i formannskapssalen i rådhuset.
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg (t.v.) får overrakt det synlige beviset på at Drammen kommune er Årets innkjøper fra administrerende direktør i Miljømerking Norge, Cathrine Pia Lund.

- Denne prisen henger høyt. Det er ikke mange andre kommuner som har mottatt prisen, sa ordføreren, som takket de ansatte i kommunen.

- Ansatte jobber målrettet for å nå kommunens høye miljø- og klimamål. Drammen kommune skal bli landets grønneste kommune, og vi er på rett vei.

Ordføreren sa også at Drammen kommune er, og skal være, en krevende innkjøper i møte med næringslivet. Kommunen setter krav til at de leverer varer og tjenester som er klima- og miljøvennlige.

Oppstilt foran rådhuset: Kirsten Nordhøy, Mohamed Nasser, Cathrine Pia Lund, Erik Brun-Pedersen, Monica Myrvold Berg, Thor Eiler Wang, Elin Cathrine Arntsen, Ida Marie Eidem, Anette Regine Hartz-Bruun, Mathias Kristian Emil Andersen og Kristian Engedal.
BILDE: Ordfører, representant fra Miljømerking Norge og ansatte i anskaffelser i Drammen kommune. F.v. Kirsten Nordhøy, Mohamed Nasser, Cathrine Pia Lund, Erik Brun-Pedersen, Monica Myrvold Berg, Thor Eiler Wang, Elin Cathrine Arntsen, Ida Marie Eidem, Anette Regine Hartz-Bruun, Mathias Kristian Emil Andersen og Kristian Engedal.

Helhetlig

Ifølge administrerende direktør Cathrine Pia Lund i Miljømerking Norge, som delte ut prisen, utmerker Drammen kommune seg ved å tenke helhetlig om klima- og miljøhensyn. Hun sa også at kommunen oppfyller miljø- og klimakrav med god margin ved innkjøp.

- Drammen kommune gjorde i 2021 innkjøp av hele 800 ulike typer produkter som er miljømerket. Dette tilsvarer innkjøp for 10 millioner kroner, sa Lund.

Hun nevnte spesielt kommunens innkjøp av vaskeritjenester og møbler som særlig gode med tanke på reduksjon av klimautslipp.

Årets innkjøper deles ut hvert år. Prisen går til en virksomheter som har utmerket seg ved stadig forbedring av innkjøp med tanke miljø og klima. Det vektlegges også at virksomheten kjøper store volum med miljømerkede varer og tjenester. I tillegg skal prisvinner være en krevende innkjøper og skape miljø- og klimamessige ringvirkninger i samfunnet.

Tidligere har blant annet Bærum, Bergen og Asker kommune mottatt prisen.

Tema

Les også